Skip Ribbon Commands
Skip to main content

5. istunto

Miten tapahtuma on muuttanut minua?

Pyritään tunnistamaan asioita, jotka ovat itsessä muuttuneet tapahtuman seurauksena. Pohditaan, miten oma ajattelu ja uskomukset ovat muuttuneet sekä opitaan tunnistamaan haitallisesti vaikuttavia uskomuksia ja vaikuttamaan niihin.