Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Johdanto

SELMA - selviytymismatka kriisistä eteenpäin on yksittäisen, järkyttävän tapahtuman kohdanneille tarkoitettu 8 viikkoa kestävä oma-apuohjelma internetissä. Järkyttävä tapahtuma voi olla esimerkiksi parisuhteen päättyminen, läheisen kuolema, vakava sairastuminen tai liikenneonnettomuus. Pitkäaikaista traumatisoitumista kokeneille (esimerkiksi toistuva lähisuhdeväkivalta tai läheisen päihdeongelma) ohjelma ei sovellu.   8 viikon aikana SELMA tarjoaa erilaisia näkökulmia ja tehtäviä kokemasi kriisin käsittelyn tueksi. Joka viikko avautuu uusi istunto, jossa käsitellään tapahtumaa tekstisisältöjen sekä erilaisten kirjoitustehtävien ja kehollisten harjoitusten avulla.

SELMA on tarkoitettu vaikean elämäntapahtuman itsenäisen käsittelyn tueksi. SELMAan hakeuduttaessa järkyttävästä tapahtumasta täytyy olla kulunut vähintään 6 kuukautta. SELMA on oma-apuohjelma, joten osallistujan täytyy olla kiinnostunut käsittelemään kriisiä itsenäisesti ja kirjoittamalla.  Ohjelmaa ei suositella, mikäli hakijalla on parhaillaan psykoterapiaprosessi käynnissä. SELMA ei sisällä vertaistukea eli siinä ei ole ryhmäkeskusteluita muiden järkyttäviä asioita kokeneiden kanssa. Muista Mielenterveysseuran ja kriisikeskusverkoston tarjoamista palveluista löydät tietoa täältä.

SELMA koostuu kahdeksasta viikon välein avautuvasta istunnosta. Ohjelman aikana osallistulla on halutessaan tukena tuutori, joka tukee ohjelmassa etenemistä. Tuutorit ovat sosiaali- ja terveyalan ammattilaisia. 

Selman istuntojen teemat

Istunto 1: Perustietoa kriiseistä, selviytymiskeinot osa 1

Käydään läpi kriisin vaiheita, surua ja sen ilmaisemista sekä erilaisia selviytymistyylejä. Pohditaan kriisikokemusta ja sen merkitystä itselle sekä omia tapoja surra ja käsitellä asiaa...

Istunto 2: Ajatusten, tunteiden ja mielialan välinen yhteys

Opitaan ymmärtämään ajatusten, tunteiden ja mielialan välistä yhteyttä. Harjoitellaan tunnistamaan haitallisia ajatuksia ja vaikuttamaan niihin...​