Psykportens Handböcker

Information om psykos

Har du eller någon närstående fått diagnosen psykossjukdom eller misstänker du en psykossjukdom? På den här sidan hittar du information om psykos, dess symtom och orsaker samt om behandlings- och kontrollmetoder. På sidan presenteras även kamratstöds- och anhörigverksamhet. Du kan surfa på sidan på egen hand eller till exempel tillsammans med din egenvårdare. Informationen är avsedd såväl för den som insjuknat i psykos och hans eller hennes anhöriga som för vårdpersonal. Läs mer​ (enbart på finska)​​​​​​​​​​​​​