> Vem kan jag prata med? Vem kan hjälpa mig?

> Behöver jag hjälp?

> Självhjälp

> Barnets delaktighet

> Egen motivation