Hur hjälper jag mig själv?

Vem kan jag prata med? Vem kan hjälpa mig?

Vem kan du vända dig till om du känner att du inte orkar på egen hand? Med en pålitlig vän kan du dela både sorger och bekymmer, likaså stunder av glädje och lycka. En vän lyssnar och ger dig stöd, precis på samma sätt som du ger din vän stöd om han eller hon behöver någon som lyssnar. Du kan alltid dela med dig av dina bekymmer med en pålitlig vuxen.

Skol- och elevhälsovården (hälsovårdare och skolläkare), samt skol- och elevvården (kuratorer och psykologer) har det främsta ansvaret för de stöd- och vårdtjänster som ges till ungdomar. Många unga söker sig just till deras mottagningar när de behöver hjälp och stöd av en vuxen. Alla ungdomar vill dock inte prata med en person i den egna skolan. Det kan hända att den vuxna i den egna skolan inte känns som en lämplig person eller också drar den unga sig för att ställa sig i den "offentliga" korridoren för att vänta på att få träffa denna person. Därför är det viktigt att den unga erbjuds alternativa ställen där han eller hon får hjälp.

Olika alternativ för att få hjälp

Den närmaste kretsen

 • Samtal med en vän (eller sms, e-post, brev, chatt)
 • Samtal med ett syskon
 • Samtal med en förälder/vårdnadshavare
 • Samtal med en släkting
 • Samtal med gudmor/gudfar

Skolan

 • Samtal med en lärare (eller någon annan anställd vid skolan)

Hobbyer

 • Samtal med en hobbyledare

Telefon/internet

 • Telefonsamtal till en tjänst avsedd för barn och unga
 • E-post eller sms till en tjänst avsedd för barn och unga
 • Samtal i en chatt avsedd för unga

Besök hos en yrkesutbildad person

 • Besök på skolkuratorns, skolhälsovårdarens eller skolpsykologens mottagning
 • Besök på en enhet "med låg tröskel" i hemstaden för att träffa en yrkesutbildad person antingen med eller utan tidsbokning
 • Genom att boka tid hos skolläkaren eller hälsocentralsläkaren
 • Genom att boka tid hos en privat läkare eller psykolog (t.ex. läkarstationer och terapeuternas privatmottagningar).

Akut behov av hjälp

I en mycket brådskande situation (som hotar hälsan eller livet eller när något mycket allvarligt redan inträffat)

Be någon om hjälp (ROPA HÖGT VID BEHOV)

Ring dina föräldrar eller någon annan vuxen som du känner

Ring det allmänna nödnumret 112 (polis, ambulans, barnskydd)

Gå till sjukhusets jourmottagning; där får du hjälp direkt

Nättjänsten Psykporten för unga är en del av Psykporten.fi