Med barnets delaktighet avses att barnet kan delta i att definiera, genomföra utvärdera det arbete som görs med barnets intresse i åtanke. Delaktigheten består av rätten till information om planer, beslut, av-göranden, åtgärder som rör en själv samt om motiveringarna till dem och om möjligheterna att yttra sig och påverka det ovan nämnda.

Läs mer på webbplatsen Kasvun kumppanit – webbtjänst för att stärka välbefinnandet hos barn​ (enbart på finska)