Att stärka sin psykiska hälsa

Ta vara på dina styrkor

Varje människa är värdefull och unik. Var och en av oss har färdigheter, egenskaper och förmågor som man kan vara stolt över.

Någon har en fenomenal talang på scenen, medan någon annan kan tälja fantastiska föremål av trä. För en del faller det sig helt naturligt att ta hänsyn till andra, fråga hur andra mår och ge respons. En del kan uttrycka sig själv genom sång eller dans, medan andra är begåvade poeter eller serietecknare.

Varje ung har styrkor som ger glädje och upplevelser av att lyckas i livet. Var och en av oss kan också hitta nya sidor i sig själv, kanske sådana egenskaper eller resurser som varit dolda och som blir starkare när man upptäcker dem och börjar använda dem.

Alla har vi också sådana egenskaper som måste utvecklas och stärkas. Ibland kan det kännas väldigt svårt, nästan omöjligt att till exempel be om förlåtelse eller förlåta någon. Ibland när man börjar en ny hobby eller till exempel studera ett nytt språk, så känns det omöjligt att tänka sig att man någonsin kommer att behärska det bra. Man kan emellertid träna upp sina färdigheter och märka hur man ut-vecklas oavsett om det är fråga om hobbyer eller relationer.

När man lär sig nya saker eller tränar sina färdigheter kan man upptäcka hur självförtroendet växer allt eftersom man lyckas. Jag är duktig! Lika viktigt är det att vara barmhärtig mot sig själv och ge sig själv tillåtelse att misslyckas och försöka på nytt. Ingen av oss är perfekt. Vi kan också lära oss av och hämta styrka i våra besvikelser och motgångar. Var och en är tillräckligt bra och alla kan utvecklas i många färdigheter och saker bara man är öppen och orädd. Samtidigt stärker man även sin psykiska hälsa. Man får bättre mod även genom uppmuntran och stöd från nära vuxna och vänner.

Verktyg

Var och en kan ta vara på och stärka sin mentala hälsa redan i unga år. Att se till att vardagen är ba-lanserad och välja saker som stöder välbefinnandet och hälsan (En hand för mental hälsa) samt att identifiera och uttrycka sina känslor (Känslornas väderkvarn) stärker den psykiska hälsan. Man kan även stärka sig genom att öva på förmågan att vara en bra vän, tillbringa tid med sina vänner, ta hand om sina vänner och genom att vara en god vän (Ett lapptäcke av samvaro). Det är också bra att varje dag prata om händelserna under dagen och vad man känt och tänkt tillsammans med en närstående, en vän eller någon vuxen (Skyddsnät). När man stöter på motgångar eller känner sig besviken eller ledsen, kan man använda de överlevnadsfärdigheter som passar en själv, till exempel motion, musik, meditation eller varför inte gråt (Överlevarens segel). Var och en kan fundera över sina egna styrkor och de egenskaper i en själv som man gillar och stärka dessa ytterligare (Pusselbitar till att växa). Du kan på alla dessa sätt också stärka din psykiska hälsa. Ta hand om dig själv och dina nära!

Detta innehåll har tagits fram i samarbete med Föreningen för mental hälsa i Finland.

Nättjänsten Psykporten för unga är en del av Psykporten.fi