I puberteten börjar en hejdlös förändringsperiod med både fysiska och psykiska förändringar. Utveckl-ingens hastighet under denna period kan endast jämföras med den tidiga barndomen. Ungdomsåren, som avser ungefär åldrarna 12–22, är en långsam psykologisk anpassning till dessa inre och yttre förändringar. Den unga måste lösa de centrala, åldersmässiga utvecklingsuppgifterna som består av följande: att lösgöra sig från föräldrarna, att i allt högre grad ty sig till jämnåriga i stället för till föräldrarna, att anpassa sig till de fysiska förändringar som sker under puberteten och att få grepp om den egna sexuella identiteten.

Det är ingen lätt uppgift. Var femte ungdom lider av någon slags psykisk störning. De vanligaste psykiska problemen bland ungdomar är förstämnings- och ångestsyndrom samt beteende- och rusmedelsstörningar. Den ungas situation bör bedömas som en helhet. Skillnaden mellan en störd utveckling och en åldersenlig utveckling kan vara hårfin. När den unga genomgår undersökningar ska man därför ha kunskaper om huvuddragen i en normal utveckling under ungdomsåren. Det är också väsentligt att utöver de symtom som den unga beskriver även kartlägga den aktuella utvecklingsfasen och bedöma symtomens inverkan på hur den ungas åldersenliga utveckling framskrider. Det är viktigt att man tidigt identifierar och ingriper i störningar och avstannande av utvecklingen under ungdomsåren för att den unga ska få en chans att göra sådana val som passar honom eller henne såväl i fråga om studier, yrke som relationer.

Vad är en diagnos?

Outi Mantere, docent i psykiatri: Vad är en diagnos? (enbart på finska)

När behövs psykiatrisk hjälp?

Risto Heikkinen, specialläkare i ungdomspsykiatri: När behövs psykiatrisk hjälp (enbart på finska)

Utvecklingsuppgifter

Veikko Aalberg, professor i ungdomspsykiatri: : Den psykiska utvecklingens två faser (enbart på finska)

Veikko Aalberg, professor i ungdomspsykiatri: Ungdomsårens utvecklingsuppgifter (enbart på finska)

Psykisk utveckling

Veikko Aalberg, professor i ungdomspsykiatri: Psykosocial regression (enbart på finska)

Veikko Aalberg, professor i ungdomspsykiatri: Regressionen blir långvarig (enbart på finska)

Kirjallisuusvinkki: Peace! - Selviytymisopas nuorten vanhemmille (enbart på finska)

Fysisk utveckling

Veikko Aalberg, professor i ungdomspsykiatri: Den fysiska förändringen från barn till vuxen (enbart på finska)

Veikko Aalberg, professor i ungdomspsykiatri: Könsmognad (enbart på finska)

Veikko Aalberg, professor i ungdomspsykiatri: Ung och annorlunda (enbart på finska)

Mer information på internet

Handbok för invandrarflickor: Tytöstä naiseksi -opas maahanmuuttajatytöille (enbart på finska)

Artikel: Nuoren psyykkinen oireilu - häiriö vai normaalia kehitystä? (enbart på finska)

ICD-10 Klassifikation av sjukdomar

Litteraturtips: Nuoren psyykkisten ongelmien kohtaaminen (enbart på finska)

Litteraturtips: Lapsen kaltoinkohtelu (enbart på finska)

​​​​​​