Ett karakteristiskt drag för beteendestörningar hos barn och unga är ett återkommande och enträget beteende som kränker andras rättigheter och bryter mot sociala normer. Typiska beteendemönster vid en beteendestörning är aggressivt beteende, avsiktlig vandalism mot andra människors egendom, oärlighet och regelbrott.

Aggressivt beteende kommer till uttryck som upprepade hotelser eller skrämsel av andra, att man inleder slagsmål, mobbning i skolan, användning av olika vapen (stenar, slagträn, sönderslagna flaskor, knivar), fysiska grymheter mot människor och djur, stölder eller tvingande till sexuella handlingar. Oärligheten kan komma fram som lögner för att få saker eller undvika plikter, som stölder eller inbrott. Regelbrotten kan redan före tretton års ålder visa sig i form av utevistelse utan föräldrarnas tillstånd, nattliga frånvaron och rymmarstråt hemifrån samt skolkning.

Mer information på internet

Beteendestörning hos barn och unga (enbart på finska)