Ungdomen är en period av sorg över barndomen som aldrig kommer tillbaka. En nedstämd ung kan känna ledsnad eller sorg, ha nära till tårarna, känna att inget spelar någon roll eller är intressant och känna sig orkeslös och trött. Övergående nedstämdhet är vanligt men det är ändå bra att prata om sina känslor med en vän eller närstående. Det är tillåtet att skämma bort sig och göra saker som får en att må bra.

När en normal nedstämdhet blir långvarigare och kraftigare, förekommer under de flesta dagarna i veckan och tillsammans med andra symtom samt svårigheter att klara av vardagsrutinerna, kan det vara fråga om depression.

En deprimerad ung

En deprimerad ung kan dra sig undan i skolan och ha koncentrationssvårigheter som ofta stör skolarbetet. Den ungas glada humör kan vara som bortblåst och han eller hon kan bete sig som om ingenting spelar någon roll. Umgänget med kompisar kanske upphör och intresset för hobbyer försvinner. Den unga kan ha svårt att somna och sömnsvårigheter och även förändringar i aptiten, aptiten kan ofta vara dålig men den kan också öka och vikten pendla upp och ner. Den unga kan vara ständigt orolig för sin egen kropp och också ha fysiska symtom, såsom magont, huvudvärk eller diffusa smärtor. Depressionstillstånd hos ungdomar kan även medföra självdestruktiva tankar, självdestruktivt beteende eller självmordstankar, särskilt om den unga också har missbruksproblem.

Orsaker till depression

Depression är inte ens eget fel och den har inte nödvändigtvis orsakats av en enskild person eller fak-tor. Många orsaker kan leda till och orsaka depression. De vanligaste orsakerna till depression hos unga kan vara förluster, försummelser eller våld, utfrysning från kompisgänget, mobbning eller att man saknar vänner, olika slags händelser och motgångar i livet, separationer i barndomen och många slags påfrestande omständigheter inom familjen. Också bristande stöd, förväntningar och press som känns tunga, sömnbrist och stress samt oro över att hitta sin plats kan vara påfrestande för den unga. Arvsanlag, sjukdomar samt läkemedels- och rusmedelsmissbruk kan också spela in.

Mer information på internet

Depression och förstämningssyndrom hos barn och unga (enbart på finska)

Depression hos unga – en sjukdom som måste tas på allvar (enbart på finska)

Stress och depression (enbart på finska)

Enkät om depression (BDI-21)

Broschyr: Uskalla auttaa! Kun epäilet jonkun miettivän itsemurhaa (enbart på finska)

Litteraturtips: Masennus (enbart på finska)

Litteraturtips: Irti masennuksesta (enbart på finska)

​​