Ångest är en mänsklig känsla som hör till livet och som har till uppgift att varna för hotfulla situationer. Ångest signalerar om ett behov av att stanna upp eller lugna ner sig. Alla har bekymmer, skrämmande och ångestladdade stunder, tankar och upplevelser då och då i livet. Ångest eller till och med rädsla kan väckas av för mycket arbete och stress, något som man känner oro inför såsom ett läkarbesök, spänning inför ett uppträdande, en förändring i livet som att ett parförhållande tar slut eller att man in-leder studier eller flyttar.

Orsaker till ångest och ångestsymtom

När man är ung kan jämnåriga och att vara utsatt för värdering i det sociala livet vara en källa till ång-est. Ungdomar är nämligen känsliga för socialt tryck och benägna att iaktta sig själv. Den unga kan känna att han eller hon är sämre eller på något sätt annorlunda än de andra. Också den ökande själv-ständigheten och separationen från föräldrarna kan skapa ångest. Tanken på ett självständigt liv kan vara förknippad med  oro för hur man klarar sig i framtiden. Sådana tidvis förekommande ångest- eller oroskänslor är normala när man är ung. Det är alltid viktigt att prata om sina känslor med en närstående vuxen, eftersom redan ett gemensamt samtal kan få en att må bättre.

Kraftig, okontrollerbar och diffus ångest som börjar utan orsak är dock något annat. Sådan ångest kan förekomma sporadiskt i form av attacker eller också kan den vara ständig. Man kan känna sig konstant orolig och nervös, uppretad, rolös eller ängslig. Olika bekymmer dyker ständigt upp i tankarna. Ånges-ten kan kännas fysiskt i form av huvudvärk, svettningar, hjärtklappningar, bröst- och magsmärtor eller muskelspändhet. Långvarig ångest kan vara både psykiskt och fysiskt uppslitande, störa vardagslivet och försämra funktionsförmågan.

Mer information på internet

Ångest hos barn och unga (enbart på finska)

Vad är ångeststörningar och fobiska syndrom? (enbart på finska)

Generaliserat ångestsyndrom (enbårt på finska)

Fobi (enbart på finska)

Rädsla för offentliga platser (agorafobi) (enbart på finska)

Social fobi (enbart på finska)

Hälsoångest, hypokondri ("inbillningssjuka") (enbart på finska)

Tvångssyndrom (enbart på finska)

Panikstörning (enbart på finska)

Panikattack (enbart på finska)

Publikation: Nuorten ahdistuneisuus ja päihteiden käyttö (enbart på finska)