Ytterligare information om olika problem och symtom​

Ångest

Enkät om depressionssymtom (BDI)

Lasten ja nuorten ahdistuneisuus (enbart på finska)

Mitä ovat ahdistuneisuus- ja pelko-oireiset häiriöt? (enbart på finska)

Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö (enbart på finska)

Määräkohtainen pelko (Fobia) (enbart på finska)

Julkisten paikkojen pelko (Agorafobia) (enbart på finska)

Sosiaalisten tilanteiden pelko (enbart på finska)

Sosiaalisten tilanteiden pelko: Artikkeli (enbart på finska)

Sairauden pelko, hypokondria ("luulosairaus") (enbart på finska)

Pakko-oireinen häiriö (enbart på finska)

Paniikkihäiriö (enbart på finska)

Paniikkikohtaus (enbart på finska)

Relationsproblem

Självdestruktivitet

Orkeslöshet, trötthet

Koncentrationssvårigheter, orolighet

Tarkkaavuuden ja yliaktiivisuuden ongelmat (enbart på finska)

Nuoret/ADHD-liitto (enbart på finska)

Isolering i hemmet

Masennus (enbart på finska)

Koulukiusaaminen / Vanhempainnetti (enbart på finska)

Sosiaalisten tilanteiden pelko (enbart på finska)

Pakko-oireinen häiriö (enbart på finska)

Paniikkihäiriö (enbart på finska)

Määräkohteinen pelko (enbart på finska)

Pakonomainen keräily (enbart på finska)

Psykoosi (enbart på finska)

Skitsofrenia (enbart på finska)

Voiko skitsofreniaan sairastumista ennustaa?​ (enbart på finska)

Problem i skolan

Koululaisen turvaverkko-opas (enbart på finska)

Nuorten mielenterveys koulumaailmassa (enbart på finska)

Yläkouluelämää (MLL vanhempainnetti) (enbart på finska)

Haastava nuori ja koulunkäynti - opas opettajalle (enbart på finska)

Oppilashuoltotyöryhmä (enbart på finska)

Sairaan lapsen ja nuoren opettaminen (enbart på finska)

Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa (THL) (enbart på finska)

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy (enbart på finska)

Koulu, syrjäytyminen ja sosiaalinen pääoma (Sitra) (enbart på finska)

Kiusaamista voidaan ehkäistä jo pienestä pitäen (Kasvun kumppanit) (enbart på finska)

Koulukiusaaminen (Vanhempainnetti, MLL) (enbart på finska)

Koulukiusaaminen (Suomen mielenterveysseura) (enbart på finska)

Studio Kotro: Älä kiusaa! (enbart på finska)

Kiva koulu

Erilaisten oppijoiden liitto

Oppimisvaikeus.fi (enbart på finska)

Lukihäiriö.fi (enbart på finska)

Depression och nedstämdhet

Humörsvängningar

Odefinierade problem

Problem med internetanvändning och digitala spel

Bekymmer beträffande den egna kroppen och det egna utseendet

Murrosiän kasvu ja kehitys (Väestöliitto) (enbart på finska)

Ruumiinkuvahäiriöt (enbart på finska)

Problem med den egna sexualiteten

Overklighetskänslor

Alkoholipäihtymys (enbart på finska)

Lyhytkestoinen psykoosi (enbart på finska)

Psykoosi (enbart på finska)

Psykoosin esioireiden lääkehoito (enbart på finska)

Dissosiaatiohäiriö (enbart på finska)

Harhaluulo (enbart på finska)

Tvångstankar och tvångsbeteenden

Pakko-oireinen häiriö (enbart på finska)

Nuorten ahdistuneisuushäiriöt (enbart på finska)

Panik

Paniikkikohtaus (enbart på finska)

Paniikkihäiriö (enbart på finska)

Rädslor

Määräkohteinen pelko​ (enbart på finska)

Rusmedelsbruk

Alkoholipäihtymys (enbart på finska)

Nuorten päihteet (enbart på finska)

Päihderiippuvuus (enbart på finska)

Alkoholin ja huumeiden väärinkäyttö (enbart på finska)

Mistä tunnistat kokeilun ja käytön? (Irti huumeista ry) (enbart på finska)

Huolesta puheiksi, puheista teoiksi. Opas huumeista nuorten vanhemmille. (Päihdelinkki) (enbart på finska)

Nuorten päihdehäiriöiden varhainen tunnistaminen (enbart på finska)

Nuorten ahdistuneisuus ja päihteiden käyttö (enbart på finska)

Tunnista riskit ja vältä ne! (A-klinikkasäätiö/ Järvenpään sosiaalisairaala) (enbart på finska)

Adsume, nuorten päihdemittari (enbart på finska)

Huumeidenkäyttötesti (DAST) / Päihdelinkki 

Huumeasiaa selkokielellä (Papunet) (enbart på finska)

Muunto- eli designhuumeet Suomessa (enbart på finska)

Penningspel

Pelihimo (enbart på finska)

Nuoret pelissä (enbart på finska)

Pelitaito-projekti_(EHYT_ry) (enbart på finska)

Rahapelihaitat (enbart på finska)

Rahapelitesti (SOGS-R) / Päihdelinkki

Pelitapatesti / Päihdelinkki​ (enbart på finska)

Förvirringstillstånd

Sekavuustila (enbart på finska)

Huumeiden aiheuttamat päihtymystilat (enbart på finska)

Alkoholipäihtymys (enbart på finska)

Psykoosi​ (enbart på finska)

Att bli utsatt för sexuella trakasserier eller sexuellt våld

Social fobi

Sosiaalisten tilanteiden pelko (enbart på finska)

Matrelaterade svårigheter

Sömnproblem

Att hota med våld

Lasten ja nuorten käytöshäiriö (enbart på finska)

Pahoinpitely (enbart på finska)

Itsehillintää voi oppia (enbart på finska)

Non Fighting Generation ry (enbart på finska)

Våldsamt beteende och våldstankar

Lasten ja nuorten käytöshäiriö (enbart på finska)

Toistuvat raivokohtaukset (enbart på finska)

Pahoinpitely (enbart på finska)

Itsehillintää voi oppia (enbart på finska)

Kaikki nuorten väkivalta ei liity mielenterveyden häiriöihin (enbart på finska)

Non Fighting Generation ry (enbart på finska)

Akuta kriser och sorg

Hetsighet

​​​​​​