Information för yrkesutbildade personer

Specialgrupper

Tjänster och information för dem som använder teckenspråk

Terapitjänster för dem som använder teckenspråk (enbart på finska)

Tjänster för utvecklingshandikappade

Artikel: Kehitysvammaisten mielenterveyshäiriöt - mitä etsitään ja miten hoidetaan? (enbart på finska)

Servicekedjan för förståndshandikappade barn och unga (Hyvinge sjukvårdsområde) Linkki ei toimi

Mieli myllertää. Julkaisu kehitysvammaisten henkilöiden mielenterveydestä. Virpi Hongisto och Anne Repo 2009. De Utvecklingsstördas Stödförbund (enbart på finska)

Verneri.net/psykiatrisk rehabilitering (enbart på finska)

Tjänster för synskadade

Ungdomsverksamhet – Synskadades Centralförbund rf (enbart på finska)

Film: Askel ("Steg". En berättelse om Rosa och Niina, två vanliga ungdomar som lever sitt liv med syn-skada.) (enbart på finska)

Tjänster för invandrare

Inkerikeskus ry (Inkerikeskus ry är ett verksamhetscenter för ingerman-finländska återflyttare från den forna Sovjetunionens område) (enbart på finska)

Kvinnoorganisationen Monika-Naiset har som mål att skapa en trygg och pluralistisk vardag för alla. Våra tjänster stöder invandrarkvinnors och -barns välbefinnande och aktiv medborgarverksamhet samt förebygger utslagning. (enbart på finska)

Spinnu är en verksamhet inom inriktat ungdomsarbete där särskild vikt läggs på 12–15-åriga ungdomar som har sina rötter på den forna Sovjetunionens område. (enbart på finska)

Övriga tjänster

Utredning: Selvitys kidutettujen ja vaikeasti traumatisoituneiden turvapaikanhakija- ja pakolaislasten ja -nuorten määrästä sekä heidän psykiatristen palvelujen tarpeestaan. (enbart på finska)

Information om droger på klarspråk (Papunet) (enbart på finska)

Invalidförbundets attitydkampanj Ihan sama ("Vem bryr sig") (enbart på finska)

Information på olika språk

Information om missbrukartjänster på sex språk (Droglänken) (enbart på finska)

Nättjänsten Psykporten för unga är en del av Psykporten.fi