I BRÅDSKANDE NÖDFALL, RING 112

Ring alltid nödnumret 112 vid brådskande, verkliga nödfall där någons liv eller hälsa, egendom eller omgivning är hotad, i fara eller om det finns skäl att tro så.

Ring nödnumret om

  • du känner en stark oro för att den unga avser att skada sig själv eller någon annan
  • den unga är virrig eller hallucinerar
  • den unga har tagit en stor mängd läkemedel, alkohol eller droger (är eventuellt virrig eller medvets-lös)
  • den ungas fysiska tillstånd har kollapsat till exempel till följd av en allvarlig ätstörning
  • du vet att någon avser skada den unga fysiskt eller redan har skadat honom eller henne allvarligt.

I Finland används endast ett nödnummer. Samma nödnummer fungerar i alla EU-länder. Du kan ringa 112 kostnadsfritt från alla telefoner. Inget riktnummer behövs. Du kan också ringa nödnumret 112 från utländska mobilabonnemang. Du ringer även då utan riktnummer: ange bara 112.

Om den unga själv är motiverad och hans eller hennes psykiska och fysiska tillstånd tillåter, kan du efter egen bedömning själv ledsaga den unga till jourmottagningen på det närmaste sjukhuset. Du får hjälp med att bedöma situationen på numret 09 10022 i huvudstadsregionen och på nödnumret 112.

Här får du hjälp 24/7

Läs mer i Terveysporttis artikel​ (enbart på finska)