Anställda inom primärhälsovården (läkare, sjukskötare med mera) samt andra yrkesutbildade personer som arbetar med unga (socialarbetare, ungdomsarbetare med mera) kan få stöd och handledning för bedömning av den ungas psykiska tillstånd via konsultationstelefoner inom den specialiserade sjukvården och andra motsvarande telefonnummer. 

Birkalands sjukvårdsdistrikt

Information kommer...

Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt 

Information kommer...

HNS/Borgå sjukvårdsområde

Polikliniken för ungdomspsykiatri, puh. (019) 548 3840
mån - fre 8 - 15

HNS/Hyvinge sjukvårdsområde

JMT-polikliniken för ungdomspsykiatri, tfn (09) 2716 3143
mån - fre 8 - 15

Hyvinge ungdomspsykiatriska poliklinik, tfn (019) 4587 3619
mån - fre 8 - 15

Nurmijärvi ungdomspsykiatriska poliklinik, tfn (09) 2716 3578
mån - fre 8 - 15

HNS/Lojo sjukvårdsområde

Lojo ungdomspsykiatriska poliklinik, tfn (019) 380 1025
mån - tors 8 - 16, fre 8 - 14

Vichtis ungdomspsykiatriska poliklinik, tfn (019) 380 1038
mån - tors 8 - 16, fre 8 - 14

HNS/Västra Nylands sjukvårdsområde

Information kommer...

Lapplands sjukvårdsdistrikt

Polikliniken för ungdomspsykiatri, tfn 040 775 6630 

Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt

KIURU Polikliniken för ungdomspsykiatri, tfn  040 653 4513

Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Polikliniken för ungdomspsykiatri, tfn (08) 315 6806 eller 040 571 5474

mån - fre 11.30 - 12.15 

Samkommunen för social-, hälso- och sjukvård i Päijänne-Tavastland

Polikliniken för ungdomspsykiatri, tfn (03) 819 2745

SIHTI och dagspolikliniken för ungdomspsykiatri, tfn 044 719 5859, remissnummer 044 719 5605
mån - fre 13 - 14

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Polikliniken för ungdomspsykiatri, tfn (06) 415 5402 

Vasa sjukvårdsdistrikt

Ungdomspsykiatriska poliklinik, tfn (06) 213 2289
mån - fre 8 - 16