Den unga hänvisas till ungdomspsykiatrisk specialsjukvård om symtomen är allvarliga och den unga inte kan få tillräcklig hjälp inom primärsjukvården (till exempel inom skolhälsovården). I vissa regioner kan en remiss för ungdomspsykiatrisk bedömning endast utfärdas av en läkare (till exempel en hälsocentralsläkare eller en privatläkare).

Ett undantag från detta är bland annat enheter som placerar sig mitt emellan primärvården och den specialiserade sjukvården samt vissa sjukvårdsområden. Till dessa enheter kan remiss utfärdas av vilken yrkesutbildad person som helst som arbetat med den unga, till exempel skolkuratorn, skolhälsovårdaren, skolpsykologen eller socialarbetaren. Den unga kan även hänvisas till ungdomspsykiatrisk bedömning eller vård via sjukhusjouren.

Inom ungdomspsykiatrin finns undersöknings- och bedömningsenheter, polikliniker samt olika slags sjukhusavdelningar. Den specialiserade sjukvården ordnar dessutom konsultationstjänster.

Birkalands sjukvårdsdistrikt

Remittering av en patient till ungdomspsykiatriska polikliniken (enbart på finska)

Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt

 Information kommer...

HNS/Borgå sjukvårdsområde

Information kommer...

HNS/HUCS sjukvårdsområde

HUCS Ungdomspsykiatri remittering

HNS/Hyvinge sjukvårdsområde

Remiss till ungdomspsykiatrisk bedömning (enbart på finska)

HNS/Lojo sjukvårdsområde:

Remisskriterier (enbart på finska)

Samtliga remisser till ungdomspsykiatrin inom Lojo sjukvårdsområde ska skickas till adressen: Larsga-tan 48 A, 3:e vån., 08100 Lojo.

Remiss kan utfördas av en yrkesutbildad person som arbetar med ungdomar, till exempel skolhälsovårdare eller socialarbetare.

HNS/Västra Nylands sjukvårdsområde

Information kommer...

Lapplands sjukvårdsdistrikt

Information kommer...

Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt

Information kommer...

Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Information kommer...

Samkommunen för social-, hälso- och sjukvård i Päijänne-Tavastland:

Information kommer...

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Information kommer...

Vasa sjukvårdsdistrikt

Remiss