ADHD (uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörning, barn och unga) (enbart på finska)

Emotionellt instabil personlighetsstörning (enbart på finska)

Bipolär sjukdom (enbart på finska)

Fetma (barn och unga) (enbart på finska)

Depression (enbart på finska)

Huvudvärk hos barn (enbart på finska)

Ätstörningar hos barn och unga (enbart på finska)

Posttraumatiskt stressyndrom (enbart på finska)

Sömnlöshet (enbart på finská)

Undersökning av misstanke om sexuellt utnyttjande av barn (enbart på finska)