Familj = enligt den ungas definition kan familjen omfatta till exempel föräldrarna, en styvfar/-mor, mor-föräldrar eller farföräldrar, föräldrarnas syskon, någon annan närstående vuxen person eller en nära vän.

Med familjearbete avses allt samarbete där yrkesutbildade personer, den unga själv och hans eller hennes föräldrar eller andra familjemedlemmar deltar. Familjearbetet kan göras i olika konstellationer.  Om den unga själv inte är närvarande är det viktigt är att den unga får veta till exempel om möten med föräldrarna.

Syftet med familjearbetet är följande:

  • få mer information om den unga och hans eller hennes situation och tillstånd
  • stöda föräldraskapet
  • stöda växelverkan mellan den unga och föräldrarna
  • ge den unga en chans att bli hörd
  • tillsammans hitta sätt med vilka alla parterna kan främja den ungas välbefinnande

Familjearbetet kan utföras såväl hemma och på mottagningen som via telefon.