Information för föräldrar

Föräldrarnas stöd

Om en ungdom har psykiska symtom, behöver föräldrarna stöd. Stödet innebär ofta att föräldrarna deltar i de möten där den ungas situation behandlas, antingen med eller utan den ungas närvaro. Stödet till föräldrarna måste dock "gå hand i hand" med stödåtgärderna till den unga. För föräldrarna kan även ordnas kamratstödsgrupper, där de får möjlighet att samtala med andra föräldrar som befinner sig i en liknande situation.

Om den ungas kontaktperson upptäcker att den ena föräldern behöver psykiskt stöd eller vård, ska föräldern hänvisas till stödverksamhet eller vård.

Om den unga hänvisas till privat psykoterapi, har även föräldrarna möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för sina egna stödbesök: Rehabiliteringspsykoterapi

MLL:s webbplats för föräldrar, Vanhempainnetti (enbart på finska)

Ordboken Nuori-Vanhempi-Aikuinen (MLL) (enbart på finska)

Anhörigas stöd för mentalvården centralförbund rf  (enbart på finska)

Artikel: Vanhemmallani on mielenterveysongelmia (Föreningen för mental hälsa i Finland) (enbart på finska)

Nättjänsten Psykporten för unga är en del av Psykporten.fi