Skip to main content

Närstående personer och tvångssymtom

Tvångssymtomen kan var tunga för både den berörda personen själv och hens närstående personer. Ta reda på mer om tvångssyndrom. När du vet vad symtomen handlar om blir det lättare för dig att hjälpa en närstående.

Tvångssymtomen kan var tunga för både den berörda personen själv och hens närstående personer.  

Tvångssymtomen kan försvåra människorelationer. De kan ge upphov till rädsla samt undvikande beteende. 

 Hur kan jag hjälpa min närstående? 

  • Ta reda på mer om tvångssyndrom. När du vet vad symtomen handlar om blir det lättare för dig att hjälpa en närstående.  
  • Försäkra din närstående om att allt är ok. Din närstående kan kräva väldigt mycket av sig själv, men samtidigt vara mycket osäker. Berätta för din närstående att hen är bra som hen är. 
  • Erbjud annan sysselsättning. Det tar tankarna bort från självobservationen och tvångssymtomen. 
  • Uppmuntra din närstående att träffa sina vänner och göra saker som ger glädje. 
  • Stärk din närståendes känslomässiga färdigheter genom att tala om svåra saker med hen. 
  • Ge din närstående positiv respons och uppmuntran.  
  • Fundera tillsammans med din närstående över vilka färdigheter och goda egenskaper hen har. 

Var kan jag söka hjälp?

Om tvångssymtomen försvårar vardagen och försämrar funktionsförmågan lönar det sig att söka professionell hjälp.  

Du kan söka hjälp genom exempelvis

  • hälsocentralen
  • skol- eller studenthälsovården
  • företagshälsovården

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. 

Nätterapi

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av