Tietoa palvelusta » Pages » default

Tietoa palveluista

Aikuisten mielenterveystalo

Mielenterveystalo on HUSin tuottama verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on tarjota mielenterveyteen liittyvää tietoa niin alueen asukkaille kuin terveysalan työntekijöillekin. Verkkopalvelusta löytyy luotettavaa ja ajan tasalla olevaa tietoa mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä alueellisista ja valtakunnallisista mielenterveys- ja päihdepalveluista. Palvelu on tarkoitettu täysi-ikäisille ja lähinnä hoitoon hakeutumassa oleville ihmisille, mutta se sisältää myös asianmukaista tietoa jo hoidossa oleville, diagnosoiduille mielenterveyspotilaille.

Mielenterveystalo on täydentyvä palvelu, johon kunnat, seurakunnat ja yhdistykset voivat ilmoittaa omia mielenterveyspalvelujaan.

Käy tutustumassa


Nuorten mielenterveystalo

Nuorten mielenterveystalo on HUSin tuottama nettipalvelu, jonka tarkoituksena on tarjota nuorten mielenterveyteen liittyvää tietoa niin alueen nuorille kuin terveysalan työntekijöille ja muille aikuisille. Nettipalvelusta löytyy luotettavaa ja ajan tasalla olevaa tietoa nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmista. Nuorten mielenterveystalon keskeisenä toimintona on hakunavigaattori jonka avulla nuorelle suositellaan valitun oireen tai ongelman vakavuusasteen mukaan sopivia palvelu- tai hoitopaikkoja.

Nuorten mielenterveystalo on täydentyvä palvelu, johon mm. kunnat, seurakunnat ja yhdistykset voivat ilmoittaa omia mielenterveys- ja tukipalvelujaan.

Käy tutustumassa

 

Lasten mielenterveystalo

Lasten mielenterveystalo on HUSin tuottama nettipalvelu, jonka tarkoituksena on tarjota lasten mielenterveyteen liittyvää tietoa niin lapsille, vanhemmille ja lasten parissa toimiville ammattihenkilöille. Lasten mielenterveystalon keskeisenä toimintona on Huolinavigaattori jonka avulla lapselle suositellaan valitun oireen tai ongelman vakavuusasteen mukaan sopivia palvelu- tai hoitopaikkoja.

Lasten mielenterveystalo on täydentyvä palvelu, johon mm. kunnat, seurakunnat ja yhdistykset voivat ilmoittaa omia mielenterveys- ja tukipalvelujaan.

Käy tutustumassa


Nettiterapiat

Nettiterapiat ovat terapeutin tukemaa etähoitoa täysi-ikäisille. Nettiterapiat on suunniteltu yleisimpien mielenterveyden häiriöiden hoitoon. Nettiterapiassa ongelmiin pureudutaan tunnistamalla itselle haitallisia tapoja ajatella ja opettelemalla uusia toimintatapoja harjoitteiden avulla. Lähetteen voi kirjoittaa niin julkisen kuin yksityisenkin tahon lääkäri.​ Asiakkaille nettiterapia on ilmaista.

Käy tutustumassa