Skip to main content

Logo

Logoa voi käyttää linkkinä omalla nettisivulla tai siitä voi painattaa erilaisia mainostuotteita.

-> Logon voit tallentaa omalle koneellesi hiiren oikealla painikkeella.

Mielenterveystalo.fi-logo-musta-teksti
Musta teksti, vaakamuoto
Psykporten.fi-logo-musta-teksti
Musta teksti, vaaka logo
Mielenterveystalo.fi-logo-pysty
Musta teksti, pystylogo