Skip to main content

Psykporten.fi - alltid här för att stötta dig

Den offentliga hälsovårdens webbtjänst för psykiskt välmående.

Egenvårdsprogram Till programmen
Nätterapier Till terapierna
Mentalvårdstjänster Hurdan hjälp finns?

Vad ska vi översätta först? 

Välkommen till den förnyade Psykporten!

Allt innehåll som finns på Mielenterveystalo.fi översätts till svenska så fort som möjligt. 
Nu får du vara med och påverka vilket tema eller egenvårdsprogram som du tycker att är viktigast. 

Gör din röst hörd!
Kommentera på Mielenterveystalo.fi Facebook eller Psykporten Instagram.

Vart kan jag vända mig för att få hjälp?

Målet med mentalvårdstjänsten är att stödja dig i en svår situation. Att få hjälp i tid kommer också att göra återhämtningen lättare.

Nätterapier

Nätterapier bygger på att arbeta självständigt online. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom kommer att ge feedback på dina övningar och svara på alla frågor du kan ha under dem. Du behöver en läkarremiss för nätterapier.

Ge feedback och hjälp oss att förbättra våra tjänster

Vi utvecklar våra tjänster genom feedback och det är därför din åsikt är oerhört viktig för oss. Din respons hjälper oss i rätt riktning!

Ge feedback