Aikuiset » Itsearviointi » Pages » AUDIT-kysely-alkoholinkayton-riskit

Alkoholinkäytön riskit (AUDIT)

Alkoholin vaikutukset ovat aina yksilöllisiä. Esimerkiksi sukupuoli ja ikä vaikuttavat merkittävästi siihen, miten keho alkoholiin reagoi ja milloin alkoholinkäytöstä saattaa koitua terveyshaittoja. Tästä johtuen alkoholinkäytön riskirajat vaihtelevat iän ja sukupuolen mukaan.

Valitse seuraavaksi, mille ryhmälle tarkoitetun kyselyn alkoholinkäytön riskeistä haluat täyttää.

 

AUDIT-kysely miehille

AUDIT-kysely naisille

AUDIT-kysely yli 65-vuotiaille