Skip to main content

Symtomtest

Med hjälp av testerna kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är.

Vad är symtomtest?

Nedan finner du en samling olika självskattningstest. Dessa test är avsedda för att göra det lättare att själv bedöma och följa upp sitt psykiska välbefinnande.

Du kan fylla i symtomtestet oavsett om du har en diagnos eller inte. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.

Du kan inte identifieras utifrån dina svar. Din totalpoäng lagras anonymt för statistik och eventuell forskning.

Kom ihåg

Resultatet av testerna är alltid riktgivande. Man kan inte utgående från något enskilt test ställa diagnos på en psykisk störning. Om du vill ha en professionell bedömning av din situation ska du kontakta primärvården eller din vårdgivare.

Alla symtomtest