Siirry pääsisältöön

Tietoa palvelusta

Mielenterveystalo on verkkopalvelu, joka tarjoaa mielenterveyteen liittyvää tietoa sekä kansalaisille että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Mielenterveystalo.fi-verkkosivuston ylläpidosta vastaa HUS. 

Tietoa tekijänoikeuksista 

Mielenterveystalo.fi-verkkosivusto on kaikkien käyttäjien vapaasti käytettävissä.

Verkkopalvelun aineiston tekijänoikeudet kuuluvat HUSille ja sisältöjä tuottaneille yhteistyökumppaneille. Mielenterveystalo.fi-sivuston sisältöjä voi linkittää vapaasti. Linkin yhteyteen voi lainata sivun esittelyyn sopivia kappaleita. Verkkosivun osoitteen tulee näkyä julkaisuissa muodossa www.mielenterveystalo.fi/viittaavan-sivun-nimi. 

Tekstisisältöjä, videoita, äänitteitä, kuvia ja muuta graafista materiaalia ei saa käyttää ilman erillistä lupaa. 

Sivuston toiminta ja sisältöjen ajantasaisuus 

Käyttäjä voi tarkastella mielenterveystalo.fi-sivustoa tietokoneella tai muulla päätelaitteella vapaasti ilman kirjautumista. Mielenterveystalo.fi-sivustolta on linkityksiä eri alustalla toimiviin palveluihin, joissa kirjautumista edellytetään (esimerkiksi nettiterapiat). 

Ammattilaiskäyttäjän tulee tunnistautua HUS HAG -tunnistautumispalvelun kautta käyttääkseen palvelun ammattilaisille suunnattuja ammattilaisten osion sisällöllä HAG-palveluun voit tutustua palvelun omissa käyttöehdoissa.

HUS pyrkii pitämään verkkosivustolla olevat tiedot oikeina ja päivitettyinä sekä varmistamaan sivuston teknisen toimivuuden. Teknisistä syistä verkkopalvelussa olevan tiedon oikeellisuutta, muuttumattomuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa voida taata. 

HUS pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia tarvittaessa tai rajoittaa niille pääsyä pakottavista syistä. HUS ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä, eikä vastaa mistään verkkosivujensa käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta. 

Mielenterveystalo.fi-sivustolta on linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämille sivuille. HUS ei vastaa ulkopuolisten sivustojen sisällöistä eikä saavutettavuudesta. 

Sivustolla havaituista sisältö- tai teknisistä virheistä pyydetään ilmoittamaan sivuston palautelomakkeella

Evästeet ja sivulla käytettävät ohjelmistot 

Evästeet 

Mikä on eväste?

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden avulla palvelu toimii teknisesti suunnitellulla tavalla. Lisäksi evästeiden tietoja voidaan käyttää sivuston käyttöliittymän ja käyttökokemuksen parantamiseen sekä kävijämäärien tilastolliseen seurantaan. Alla on listattu palvelussa käytettävät evästeet. 

Mitä evästeitä palvelussa käytetään?

Palvelussa käytetään välttämättömiä toiminnalisia evästeitä, mieltymysevästeitä sekä analytiikkaevästeitä. 

Välttämättömät evästeet mahdollistavat sivun toiminnan. Välttämättömiin teknisiin evästeisiin ei kerätä eikä tallenneta käyttäjän yksilöiviä henkilötietoja. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Sivuston käyttäminen ilman evästeitä saattaa kuitenkin vaikuttaa sivujen toiminnallisuuteen. 

Mieltymysevästeet tarjoavat verkkosivustolle mahdollisuuden tallentaa tietoa, jolla räätälöidä verkkosivun ulkoasua tai käyttäytymistä käyttäjän mukaan. Tähän voivat sisältyä valitun valuutan, alueen, kielen tai väriteeman tallentaminen. Mieltymysevästeiden käyttöön pyydetään käyttäjältä lupa sivuston evästetyökalussa sivustolle saavuttaessa ja niistä on mahdollista kieltäytyä. 

Lisäksi sivustolla käytetään analytiikkaevästeitä sivuston käyttöliittymän ja käyttökokemuksen parantamiseen sekä kävijämäärien tilastolliseen seurantaan. Myös analytiikkaevästeiden käyttöön pyydetään käyttäjältä erillinen lupa evästetyökalussa. 

Käyttäjä voi muuttaa evästeasetuksiaan milloin vain Evästeasetukset -valikosta. 

Drupal 

Drupal on sisällönhallintajärjestelmä, jolla mielenterveystalo.fi -verkkosivustoa ylläpidetään ja esitetään käyttäjille. Drupal ei tallenna sivuston käyttäjistä mitään henkilötietoja. 

Matomo 

Matomo on ohjelmisto, jolla kerätään tietoa mielenterveystalo.fi-sivuston käytöstä. Sillä seurataan verkkosivuston toimintaa sekä sivukäyntejä (mm. suosituimmat sisällöt, käytetyimmät päätelaitteet ja istunnon kesto). Tietoja kerätään käytön tilastointia ja palvelun kehittämistä varten. Kerätty tieto, kuten käyttäjien IP-osoitteet, on anonymisoitu eikä tiedoista voida siis tunnistaa tiettyä käyttäjää eikä IP-osoitetta.  

Matomolla seurataan myös käyttäjien suurpiirteistä maantieteellistä sijaintia anonymisoituihin IP-osoitteisiin perustuen. Tämän tiedon perusteella seurataan mm. sivuston käyttöastetta eri puolilla Suomea. 

Google Tag Manager 

Google Tag Manager -työkalua käytetään Matomo:n ja sivustolla käytettävien koodien hallintaan. Google Tag Manager ei tallenna mitään tietoa itse sivuston käyttäjästä, eikä tallenna käyttäjän päätelaitteelle muuta kuin sivuston teknisiin toimintoihin liittyviä tietoja. 

Lisätietoa löydät täältä.

Google Search Console 

Google Search Console -työkalulla seurataan, millaisilla Google-hakukonehauilla käyttäjät saapuvat verkkosivustolle. Työkalu ei tallenna tietoa sivuston käyttäjistä. 

 

Sivun sisältö on päivitetty viimeksi 31.10.2022