Siirry pääsisältöön

Tietoa meistä

Mielenterveystalo.fi on verkkopalvelu, joka tarjoaa mielenterveyteen liittyvää tietoa sekä kansalaisille että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Mielenterveystalosta löytyy muun muassa kaikille avoimia oirekyselyitä ja omahoito-ohjelmia. Nettiterapia ja ammattilaisille suunnattu ammattilaisten osio vaativat kirjautumisen. 

  • HUS Psykiatria vastaa palvelun kehittämisestä ja ylläpidosta. 
  • Muut sairaanhoitopiirit ja järjestöt ovat osallistuneet palvelun kehittämiseen ja sisältöjen tuottamiseen. 
  • Kokemusasiantuntijat ja asiakasraadin jäsenet ovat olleet mukana kehittämässä sisältöjä.
  • Mielenterveystalo on avattu vuonna 2009. Palvelua on kehitetty SADE-hankkeessa vuosina 20132015 ja Terapiat etulinjaan -hankkeessa vuonna 20212023. 

Vastuukysymykset 

Mielenterveystalossa esitellyt linjaukset edustavat ensisijaisesti Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) psykiatrisen erikoissairaanhoidon näkökulmaa. Niissä on kuitenkin pyritty parhaan mukaan huomioimaan koko hoitoketjun tarpeita.  

Mielenterveystalo tarjoaa psykiatrian asiantuntijoiden tuottamaa tarkistettua ja luotettavaa tietoa. Tieto on yksittäisen käyttäjän kohdalla vain suuntaa-antavaa eikä korvaa mielenterveyden ammattilaisen arviota tai lääkärin antamaa diagnoosia, joka perustuu kliiniseen tilannearvioon.   

HUS ei ole velvoitettu toimimaan yksittäisten potilaiden kohdalla sivustolla mainittujen periaatteiden mukaisesti. 

HUS ei ota hoitovastuuta Mielenterveystalon käyttäjistä. Hoitovastuu säilyy aina hoitavalla taholla.

Sivustot sisältävät tarkistettuja ja asianmukaisia linkkejä ulkopuolisiin lähteisiin ja muille verkkosivuille. Niiden informaatiosta Mielenterveystalo ei kuitenkaan ota täyttä vastuuta, eikä niissä mainitut periaatteet velvoita hoitavaa tahoa. 

Materiaalipankki

Täältä löytyy tilattavia esitteitä, julisteita yms. Niitä voi tilata itse omaan laskuun. Kaikki löytyy molemmilla kotimaisilla kielillä ja erikseen lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.

Täältä löytyy myös logo sekä banneri jonka voi kopioida ja lisätä nettiin, intraan, uutiskirjeisiin tai someen.