Aikuiset » Itsearviointi » Pages » SPIN

Sosiaalisen jännittämisen kysely (SPIN)

Iän on havaittu vaikuttavan sosiaaliseen jännittämiseen ja siihen, missä vaiheessa sosiaaliseen jännittämiseen kannattaa hakea apua.

Valitse seuraavaksi, minkä ikäisille tarkoitetun kyselyn sosiaalisesta jännittämisestä haluat täyttää.

SPIN-kysely aikuisille

SPIN-kysely nuorille