Itsearviointi

​​​​​Mielenterveystalon itsearviointityökalut on tarkoitettu helpottamaan oman psyykkisen voinnin arviointia ja seurantaa. Kyselyiden tulokset ovat aina suuntaa antavia, eikä minkään yksittäisen kyselyn perusteella voida asettaa jonkin mielenterveyshäiriön diagnoosia.

Ahdistuneisuuskysely
(GAD-7)

GAD-7-kysely (Generalized Anxiety Disorder 7-item scale) on tarkoitettu ahdistuneisuusoireiden arviointiin. Kysely perustuu yleistyneen ahdistuneisuushäiriön diagnostisiin kriteereihin.

Alkoholinkäytön riskit
(AUDIT)

AUDIT-kysely (Alcohol Use Disorders Identification Test) on maailman terveysjärjestön kehittämä testi, jolla arvioidaan alkoholinkäyttöä ja siihen liittyviä riskejä.

Masennuskysely
(BDI-21)

BDI-kyselyä (Beck Depression Inventory) käytetään masennusoireiden vaikeusasteen arviointiin. Sillä voidaan myös seurata oireiden muutosta esimerkiksi hoidon aikana.

Masennuskysely
(PHQ-9)

PHQ-9-kyselyä (Patient Health Questionnaire 9) käytetään masennusoireiden vaikeusasteen arviointiin. Sillä voidaan myös seurata oireiden muutosta esimerkiksi hoidon aikana.​​

Myöhäisiän masennusseula
(GDS-15)

GDS-kyselyä (Geriatric Depression Scale) käytetään ikääntyneiden ihmisten masennusoireiden tunnistamiseen ja masennuksen vaikeusasteen arviointiin.

Pakko-oirekysely
(OCI-R)

OCI-R kyselyllä (Obsessive-Compulsive Inventory - Revised) arvioidaan erilaisten pakko-oireiden esiintymistä. Kyselyn avulla selvitetään, paljonko mahdolliset pakko-oireet häiritsevät arkea tai aiheuttavat muuta haittaa.

 

Paniikkioirekysely
(PDSS)

PDSS-SR-kyselyä (Self-report form of the Panic Disorder Severity Scale) käytetään paniikkikohtausten ja niiden aiheuttaman haitan vaikeusasteen arviointiin.

Psykoterapiakysely

Tässä kyselyssä käsitellään asioita, joita on hyvä miettiä ennen psykoterapiaan hakeutumista. Kysymyksiin vastaamalla saat tietoa psykoterapian sopivuudesta tämän hetkiseen tilanteeseesi.

Syömishäiriökysely
(SCOFF)

SCOFF-kyselyn avulla voidaan arvioida syömishäiriöiden mahdollisuutta. Kyselyllä kartoitetaan laihuus- ja ahmimishäiriön tavallisimpia oireita.

Syömistapakysely
(BES)

BES-kyselyllä (Binge Eating Scale) voidaan arvioida mahdollisen ahmimistaipumuksen voimakkuutta ylipainoisilla ihmisillä.

Uupumuksen oirekysely
(KEDS)

KEDS-kyselyllä ​pystyt selvittämään suhteellisen luotettavasti, miten suuressa akuutin uupumisen vaarassa olet tällä hetkellä.