Siirry pääsisältöön

Tietoa työnantajalle IPS-työhönvalmennuksesta

Tuetun työllistymisen IPS - Sijoita ja valmenna! -toimintamallilla edistetään mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden työmarkkinoille pääsyä ja paluuta sekä siellä pysymistä. Tämä sivu sisältää työnantajalle tietoa osatyökykyisen työnhakijan IPS-työhönvalmennuksesta.

Mikä IPS-työhönvalmennus on? 

IPS-työhönvalmennuksessa etsitään työpaikka, joka vastaa asiakkaan osaamista, voimavaroja ja mielenkiinnon kohteita. Tavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille palkkatyösuhteeseen. Samalla vastataan työnantajien rekrytointitarpeisiin tarjoamalla osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa.  

IPS tulee englannin sanoista Individual Placement and Support. Tästä käytetään suomennosta ”sijoita ja valmenna”. 

Kyseessä on toimintamalli, jossa ensin etsitään työhönvalmentajan kanssa sopiva työ. Tämän jälkeen työhönvalmentaja on työssä tukena. 

Mitkä ovat IPS-toimintamallin hyödyt? 

Suomessa mielenterveyden häiriöt ovat yksi yleisimmistä syistä pitkille sairauslomille, työkyvyttömyyseläkkeelle ja epävakaalle työuralle. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Mielenterveyden häiriöt eivät ole este työnteolle, kun työntekijän rinnalla kulkee IPS-työhönvalmentaja. 

IPS – Sijoita ja valmenna! -toimintamallissa työntekijä kuntoutuu työpaikalla. Tämä on tutkimusten mukaan tehokkaampaa kuin perinteinen kuntoutus, jossa työnhakijan valmiuksia tuetaan ennen työllistymistä. 

IPS-toimintamalli on kansainvälisesti tuottanut hyviä työllistymistuloksia erityisesti vakaviin mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden keskuudessa. Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että IPS-palvelun tuloksellisuus on kaksin- tai kolminkertainen verrokkipalveluihin nähden. 

Miksi palkata osatyökykyinen työntekijä? 

Pitkillä sairauslomilla ja työkyvyttömyyseläkkeellä on paljon osaavia ja korkeasti koulutettuja henkilöitä. Mielenterveyden häiriön takia heidän voi olla vaikea löytää sopivaa työtä. 

Työllistyminen on olennainen osa ihmisen toipumista ja yhteiskuntaan osallistumista. IPS – Sijoita ja valmenna! -toimintamallin avulla työnantaja voi edistää työnhakijoiden tasa-arvoa ja osallisuutta työmarkkinoilla. 

Mielekäs ja sopivaksi mitoitettu työ tukee terveyttä ja hyvinvointia. Se myös edistää kuntoutumista ja mahdollistaa kehittymisen työelämässä. 

Mitä hyötyä monimuotoisuudesta on työnantajalle? 

Monimuotoisissa työyhteisöissä syntyy uusia ratkaisuja ja mahdollisuuksia. Siellä myös työntekijät voivat hyvin.

Työyhteisön monimuotoisuus on paitsi arvo, myös yrityksen tie hyvinvoivaan, luovaan, innovatiiviseen ja kehittyvään toimintaan. 

Miten sopiva henkilö löytyy? 

Tavoitteena on työntekijän, työtehtävän ja työympäristön hyvä yhteensopivuus. 

IPS-työhönvalmentajan tuella työnantaja voi löytää tehtävään sopivan, osaavan ja motivoituneen työntekijän.  

IPS-työhönvalmentaja on kiinnostunut kuulemaan juuri teidän toiminnastanne ja tarpeistanne. Lisäksi hän tutustuu alan vaatimuksiin. 

IPS-työhönvalmentaja tuntee perusteellisesti työnhakijan vahvuudet ja aiemmat kokemukset. Hän tietää, minkälaista osaamista ja mahdollisuuksia työnhakija tarjoaa työnantajalle. Työnhaun lähtökohta on työntekijän kehittymishalu ja toiveet, joten luvassa on motivoitunut osaaja. 

Sopivan henkilön löytyessä IPS-työhönvalmentaja voi tukea työn suunnittelussa ja työntekijän perehdyttämisessä. 

Millaista tukea työnantaja saa? 

Tukea töiden suunnitteluun 

Työhönvalmentaja on työnantajan ja työyhteisön tukena työtä suunniteltaessa ja työtehtävää muokattaessa. Hän osaa neuvoa, miten suunnitella työnkuva työntekijälle ja työnantajalle sopivaksi. 

Työtä voi muokata esimerkiksi sopeuttamalla tehtäviä, muokkaamalla ympäristöä sekä yksilöimällä työaikaa ja tauottamista. Myös perehdytys- ja mentorointikäytäntöjen sopimisesta voi olla hyötyä. 

Tukea työntekijän perehdytyksessä 

Koska työhönvalmentaja tuntee työntekijän ja työnantajan tarpeet sekä työtehtävän vaatimukset, voi hän tukea työntekijän perehdyttämisessä uuteen työhön.  

Perehdytyksen jälkeen valmentaja varmistaa, että työnteko sujuu. Tarvittaessa hän tukee työyhteisöä ottamaan uuden työntekijän vastaan. 

Jatkuva tuki 

IPS-työhönvalmennus ei ole ajallisesti rajattua. Työhönvalmentajan tuki työntekijälle työssä ja työn ulkopuolella jatkuu niin kauan kuin tarvetta on. 

Mistä saan lisää tietoa asiasta?

IPS-kehittämishanketta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Voit myös olla yhteydessä oman alueesi psykiatriseen poliklinikkaan ja kysyä, onko heillä jo IPS-työhönvalmennusta. 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös