Skip to main content

Information om tjänsten

Psykporten är en webbtjänst som ger information om psykisk hälsa till både medborgare och yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Webbplatsen Psykporten.fi upprätthålls av HUS. 

Om upphovsrätten 

Webbplatsen Psykporten.fi är fritt tillgänglig för alla.

Upphovsrätten till materialet i webbtjänsten tillhör HUS om inte annat anges. Textinnehållet på Psykporten.fi får citeras och sidorna länkas, men källan ska alltid anges. Adressen till webbplatsen ska synas i publikationer i formatet www.psykporten.fi/namnet-pasidan-somhanvisastill.

Bilder och annat grafiskt material får inte användas utan separat tillstånd.

Webbplatsens funktioner och innehållets aktualitet 

Användaren kan fritt se innehållet på Psykporten.fi via en dator eller någon annan enhet utan att logga in. På webbplatsen Psykporten.fi finns länkar till tjänster på olika plattformar där du kan behöva logga in (till exempel nätterapier). 

Professionella användare ska identifiera sig via HUS HAG-autentiseringstjänst för att kunna använda innehållet i tjänsten som riktar sig till yrkespersoner. Du kan läsa mer om HAG-tjänsten i tjänstens egna användarvillkor.

HUS strävar efter att uppgifterna på webbplatsen är korrekta och uppdaterade samt efter att säkerställa att webbplatsens fungerar tekniskt. Men av tekniska skäl kan vi inte garantera att uppgifterna i alla lägen är riktiga, intakta och uppdaterade. 

HUS förbehåller sig rätten att ändra sidorna vid behov eller att av tvingande skäl begränsa åtkomsten till dem. HUS garanterar inte att sidorna kan användas utan avbrott och ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av att använda webbsidorna. 

På webbplatsen Psykporten.fi finns länkar till webbplatser som upprätthålls av tredje part. HUS ansvarar inte för innehållet eller tillgängligheten på externa sidor. 

Om du upptäcker innehållsfel eller tekniska fel på webbplatsen ber vi dig meddela det med responsblanketten på webbplatsen.

Cookies och programvaror som används på webbplatsen 

Cookies 

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras på användarens enhet. Med hjälp av cookies fungerar tjänsten på det sätt som det utformats tekniskt. Dessutom kan uppgifterna från cookies användas för att förbättra webbplatsens användargränssnitt och användarupplevelse och för att statistiskt följa upp antalet besökare. Nedan finns en lista över de cookies som används i tjänsten. 

Vilka cookies används i tjänsten?

Tjänsten använder cookies som är nödvändiga för webbplatsens funktionalitet, preferenscookies och analyscookies. 

Nödvändiga cookies gör det möjligt för webbplatsen att fungera. Nödvändiga tekniska cookies samlar inte in och sparar inte personuppgifter som gör att enskilda personer kan identifieras. Användare kan förhindra användandet av cookies genom sina inställningar i webbläsaren. Att använda webbplatsen utan cookies kan dock påverka webbplatsens funktion. 

Preferenscookies ger webbplatsen möjlighet att lagra information, genom vilken webbplatsens utseende eller beteende skräddarsys enligt användaren. Detta kan inkludera att lagra valutan, regionen, språket eller färgtemat som valts. För användningen av preferenscookies begärs tillstånd av användaren genom webbplatsens cookieverktyg när användaren kommer in på webbplatsen, och det är möjligt att neka till detta. 

Dessutom används analyscookies på webbplatsen för att förbättra webbplatsens användargränssnitt och användarupplevelse och för att statistiskt följa upp antalet besökare. Även för användningen av analyscookies begärs ett separat tillstånd av användaren genom cookieverktyget. 

Användaren kan när som helst ändra sina cookieinställningar via menyn Cookie-inställningar. 

Drupal 

Drupal är ett innehållshanteringssystem som används för att upprätthålla och presentera webbplatsen Psykporten.fi för dess användare. Drupal sparar inte några personuppgifter om webbplatsbesökarna. 

Matomo 

Matomo är en programvara som används för att samla in information om användningen av webbplatsen Psykporten.fi. Programvaran följer upp webbplatsens funktion och sidbesök (bland annat uppgifter om vilket innehåll som är mest populärt, de vanligaste enheterna och hur långa sessionerna har varit). Uppgifterna samlas in för användarstatistik och för att utveckla tjänsten. Informationen som samlas in, till exempel användarnas IP-adress, är anonymiserad och man kan alltså inte använda uppgifterna för att identifiera en specifik användare eller IP-adress.  

Med hjälp av Matomo kan man också se användarnas ungefärliga geografiska position utifrån anonymiserade IP-adresser. Med den här informationen följer man bland annat upp användningsgraden av webbplatsen på olika håll i Finland. 

Google Tag Manager 

Verktyget Google Tag Manager används för att hantera Matomo och de koder som används på webbplatsen. Google Tag Manager sparar inga uppgifter om webbplatsens besökare. Google Tag Manager sparar inte heller några uppgifter på användarens enhet utöver sådana som rör sidans tekniska funktioner. 

Ytterligare information hittar du här.

Google Search Console 

Verktyget Google Search Console spårar de typer av Google-sökmotorer som användare använder för att komma till en webbplats. Verktyget lagrar inte information om användarna av webbplatsen. 

 

Sidinnehållet uppdaterades senast 31.10.2022