Keskittymisvaikeudet

Avainsanat: levottomuus, ajatusten harhailu

  • Keskittymisvaikeudet ilmenevät tyypillisesti töissä tai opinnoissa tilanteessa, jossa tulisi keskittyä johonkin tiettyyn asiaan pidemmän aikaa. Ne voivat näkyä myös arjessa esimerkiksi vaikeutena seurata keskusteluja ja odottaa omaa puheenvuoroaan.
  • Keskittymisvaikeudet voivat näkyä esimerkiksi ajatusten harhailuna. Pienikin häiriötekijä voi tuntua vievän huomion mukanaan. Henkilö saattaa myös tehdä paljon huolimattomuusvirheitä, unohdella asioita tai kokea olonsa levottomaksi.
  • Keskittymisvaikeuksille voi olla lukuisia syitä. Yksinkertaisimmillaan kyse voi olla esimerkiksi stressistä tai unenpuutteesta. Keskittymisvaikeuksien syynä voi kuitenkin olla myös esimerkiksi neuropsykiatrinen häiriö (kuten AHDH), oppimisvaikeus, aivovaurio tai jokin mielenterveyden ongelma (kuten masennus tai ahdistuneisuus).

Lue lisää

Keskittymisvaikeuksien syitä

  • ADHD:n ja ADD:n oireet ovat havaittavissa jo lapsuudessa. Oireet saattavat lievittyä aikuisikään tullessa, mutta ne voivat myös jatkua ja vaikuttaa kykyyn keskittyä esimerkiksi töissä. Jos tarkkaavuushäiriötä ei ole diagnosoitu lapsuudessa, voidaan diagnoosi asettaa vielä aikuisuudessakin.
  • Kaikki lapsuudessa alkavat keskittymisvaikeudet eivät välttämättä johdu neuropsykiatrisesta häiriöstä, kuten ADHD:sta. Taustalla voi olla myös esimerkiksi oppimishäiriö, käytöshäiriö, koulukiusaaminen, fyysinen sairaus tai ongelmallinen perhetilanne.
  • Jos keskittymisvaikeudet alkavat aikuisuudessa, on syytä tarkastella senhetkistä elämäntilannetta: onko työ liian hektistä, saako henkilö liian vähän unta tai onko elämäntilanne yleisesti hyvin kuormittava? Myös työ, joka sisältää runsaasti ulkoisia häiriötekijöitä ja jatkuvia keskeytyksiä heikentää helposti keskittymiskykyä.
  • Aikuisuudessa alkavien keskittymisvaikeuksien taustalla voi olla myös jokin mielenterveyden häiriö. Esimerkiksi masennus ja ahdistuneisuus heikentävät lähes poikkeuksetta henkilön keskittymiskykyä. Vaikeat keskittymisvaikeudet saattavat liittyä myös esimerkiksi kaksisuuntaisen mielialahäiriön maaniseen vaiheeseen. Näissä tapauksissa keskittymisvaikeudet helpottuvat yleensä mielenterveyshäiriön asianmukaisella hoidolla.
  • Keskittymisvaikeudet ovat yleisiä myös aivovamman kokeneilla ihmisillä.

Lisää tietoa verkossa

Tarkkaavuuden ja yliaktiivisuuden ongelmat (Terveyskirjasto)

ADHD (Terveyskirjasto)

Oppaat ja ladattavat materiaalit (ADHD-liitto Ry)​​​