Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Tervetuloa nepsypiirteisten lasten omahoito-ohjelmaan!

Onko lapsellasi toistuvia vaikeuksia arjessa? Oletko huolissasi lapsesi vilkkaudesta, jumiutumisesta tai kaverisuhteista? Käyttäytyykö lapsesi eri tavalla kuin muut samanikäiset?

Neuropsykiatriset piirteet ovat synnynnäisiä ja usein perinnöllisiä ominaisuuksia. Niiden taustalla on aivojen tietynlainen tapa käsitellä ympäristöstä tulevaa tietoa ja reagoida siihen. Jatkossa neuropsykiatrisista piirteistä käytetään sanaa nepsypiirteet.

Onko tämä omahoito-ohjelma minua ja lastani varten?  

Tämä ohjelma sopii sinulle, joka haluat saada tietoa neuropsykiatrisista piirteistä ja löytää myönteisiä keinoja tukea lastasi haastavissa tilanteissa. Tarkoitus ei ole “hoitaa pois” lapsen piirteitä vaan sujuvoittaa arkeanne. 

Vanhemmat näkevät lapsensa toimintaa erilaisissa arjen ympäristöissä. Joskus vanhemmalla voi herätä kysymyksiä lapsen käyttäytymisestä. Perheen arkea saattavat haastaa esimerkiksi lapsen jumiutuminen, vilkkaus tai vaikeudet kaverisuhteissa. Tämän ohjelman myötä opit huomaamaan vahvuuksia ja antamaan myönteistä palautetta.

Tämä omahoito-ohjelma on lieviä ja keskivaikeita oireita varten.  

Voitte käyttää omahoito-ohjelmaa  

  • 24/7
  • ilmaiseksi
  • iästä riippumatta
  • nimettömästi ja kirjautumatta
  • itsenäisesti tai muun hoidon ohella
  • käymällä läpi koko ohjelman tai valitsemalla vain itsellesi parhaiten sopivat kohdat

Tavoitteemme on, että tietoa ja apua on saatavilla kaikille nopeasti, saavutettavasti ja matalalla kynnyksellä.

Ohjelma koostuu seuraavista osioista

1. Mistä on kyse?

Tietoa ja keinoja tunnistaa erilaisia nepsypiirteitä.

Ensimmäisessä osiossa käydään läpi eri nepsypiirteitä ja niiden näkymistä arjessa. Pohdit, esiintyykö niitä lapsellasi.

Tämän osion kaikkia sivuja ei tarvitse lukea läpi. Voit tutustua niihin piirteisiin, jotka tuntuvat sopivan tilanteeseenne. 

Jokaisen piirteen kohdalla löytyy tietoa asiasta sekä suosituksia sopivista harjoituksista.

2. Työkaluja

Harjoitukset ovat ohjelman ydin. Niiden kautta pääsette kartoittamaan ja miettimään ratkaisuja tilanteeseenne.

Tässä osiossa opit erilaisia keinoja, joilla voit auttaa lastasi elämään tasapainoisempaa arkea.

Saat käyttöösi työkaluja jossa haastatte sekä sinun että lapsesi ajatuksia ja toimintamalleja. Harjoittelemalla opitte uusia tapoja suhtautua tilanteisiin.

Työkaluja löytyy esimerkiksi arjen selkiyttämiseen, tunne- ja kaveritaitoihin, vireystilan ja kuormituksen säätelyyn, aistiherkkyyteen sekä erilaisuuden hyväksymiseen.

Tehkää harjoituksia sen mukaan, mitkä niistä tuntuvat teille tarpeellisilta. Muista kuunnella omia ja lapsesi voimavaroja. 

3. Eväitä jatkoon

Tukea omaan jaksamiseen.

Saat tietoa siitä, miten saavuttamistanne tuloksista tulee pysyviä. 

Lisäksi pysähdyt miettimään perheenne voimavaroja. Oma hyvinvointi ja jaksaminen on perusta sille, että voit tukea lastasi.

Seuraavalla videolla (1:44) kuulet tarkemmin omahoito-ohjelman rakenteesta. Saat myös tietoa siitä, miten omahoito-ohjelman harjoitukset ja taustatieto voivat helpottaa koko perheen oloa.

Mikä omahoito-ohjelma on?  

Omahoito-ohjelma  

  • perustuu ratkaisukeskeisiin ja kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiin
  • koostuu kolmesta osiosta  
  • sisältää tietoa ja harjoituksia, jotka auttavat arjessa ja oireiden hallinnassa   

Tämä on myös ammattilaisen työkalu  

Tätä voidaan kokonaisuutenaan tai osissa käyttää myös ryhmien tai yksilötapaamisten tukena.  

Ammattilainen voi tukea ja ohjata harjoitusten tekemisissä. Omahoito-ohjelman läpikäymisen aikana tavataan yleensä 1–3 kertaa. Tällöin voidaan esimerkiksi keskustella harjoitusten herättämistä ajatuksista sekä pohtia, mitkä harjoitukset ovat soveltuvimpia.  

Huom!   

Jos koet, että oireet ovat vakavia, älä epäröi lisäksi hakea apua!  

Muistilista aloitukseen  

Missä vain, milloin vain   

Tämä ohjelma on saatavillasi aina, kun sinulla on aikaa. Materiaaleihin pääset käsiksi kellon ympäri paikasta riippumatta. Katso videoita puhelimellasi, tai vietä kahvitauon mittainen hetki tietokoneella tankaten tietoa aiheesta.  

Aktiivinen harjoittelu tuo tulosta  

Uusien työkalujen oppimisessa jatkuva harjoittelu on tärkeää. Kun harjoittelette työkalujen käyttöä ensin helpoissa tilanteissa, voivat ne auttaa sinua ja lastasi vähitellen myös vaikeammissa tilanteissa. 

Yksityisyytenne suojaamiseksi kyselyiden ja harjoitusten vastaukset eivät tallennu. Jos haluat ne talteen, kopioi ne itsellesi erilliseen tiedostoon. 

Teillä on mahdollisuus muutokseen  

Olet pian aloittamassa nepsypiirteisten lasten omahoito-ohjelmaa. Hienoa, että toimit lapsesi parhaaksi. Tämä ohjelma auttaa sinua ja lastasi kohti haluamaanne elämää. 

On normaalia, jos harjoitukset tuntuvat välillä haastavilta. Tämä kuuluu asiaan, kun pyritte pysyviin muutoksiin. Ole siis itsellesi ja lapsellesi armollinen. Tehkää ohjelmaa sopivissa paloissa, ja pitäkää palauttavia taukoja.