Aikuiset » Itsearviointi » Pages » PDSS

Paniikkioirekysely (PDSS-SR)

Tällä kyselyllä voit arvioida mahdollisia paniikkioireitasi sekä niiden aiheuttamaa haittaa. Kysely perustuu paniikkihäiriön diagnostisiin kriteereihin. Kyselyn voi täyttää riippumatta siitä, onko lääkäri asettanut sinulle kyseistä diagnoosia tai ei.

* Tässä kyselyssä antamiesi vastausten perusteella sinua ei voida tunnistaa vastaajaksi millään tavalla. Huomioithan kuitenkin, että tallennamme saamasi kokonaispisteet tilastointia ja mahdollista tutkimustyötä varten.

 

Ohje

Osassa alla olevista kysymyksistä viitataan paniikkikohtauksiin tai lievempiin oirekohtauksiin. Tässä kyselyssä paniikkikohtauksella tarkoitetaan äkillistä kohtauksittaista pelon tai epämiellyttävyyden tunnetta, johon liittyy ainakin 4 alla listattua oiretta. Jotta voitaisiin puhua äkillisestä kohtauksesta, tulee oireiden saavuttaa huippuunsa 10 minuutin kuluessa kohtauksen alkamisesta. Paniikkikohtauksen kaltaisia kohtauksia, joihin liittyy alle 4 alla listatuista oireista, kutsutaan tässä kyselyssä lievemmiksi oirekohtauksiksi. Kohtauksen mahdollisia oireita ovat:

 • Kiihtynyt pulssi tai sydämen tykytys
 • Hikoilu
 • Vapina tai tärinä
 • Hengästyneisyys
 • Pahoinvointi
 • Tukehtumisen tunne
 • Epätodellinen olo
 • Puutuneisuus tai pistely
 • Kylmät väreet tai kuumat aallot
 • Kontrollin menettämisen tai hulluksi tulemisen pelko
 • Kuoleman pelko
 • Huimaus tai pyörtymisen tunne
 • Rintakipu tai epämiellyttävä tunne rintakehässä

Valitse jokaisen kysymyksen kohdalta se vastausvaihtoehto, joka kuvaa parhaiten kokemuksiasi viimeisen viikon aikana.

​1. Kuinka monta paniikkikohtausta ja lievempää oirekohtausta sinulla on ollut viimeisen viikon aikana?

​2. Jos sinulla on ollut paniikkikohtauksia viimeisen viikon aikana, kuinka ahdistavilta (epämiellyttäviltä, pelottavilta) ne tuntuivat kohtauksen aikana?

​3. Kuinka paljon olet viimeisen viikon aikana huolehtinut tai kokenut ahdistusta siitä, milloin seuraava paniikkikohtaus saattaa tulla, tai kokenut muita kohtaukseen liittyviä pelkoja (esimerkiksi pelännyt, että kohtaukset olisivat merkki fyysisistä tai psyykkisistä ongelmista tai että ne voisivat aiheuttaa kiusallisia sosiaalisia tilanteita)?

​4. Oletko viimeisen viikon aikana vältellyt tai pelännyt (kokenut epämiellyttäväksi tai halunnut välttää/poistua) joitakin paikkoja tai tilanteita (esimerkiksi julkisia kulkuneuvoja, elokuvateattereita, väkijoukkoja, siltoja, tunneleita, ostoskeskuksia tai yksinoloa), koska olet pelännyt saavasi paniikkikohtauksen?

Olisitko vältellyt tai pelännyt jotakin muita tilanteita tästä syystä, jos niitä olisi tullut eteesi viimeisen viikon aikana? Jos vastasit myöntävästi jompaankumpaan kysymykseen, arvioi kokemasi pelon ja välttelyn vaikeusaste viimeisen viikon aikana.

​5. Oletko viimeisen viikon aikana vältellyt tai pelännyt (kokenut epämiellyttäväksi tai halunnut välttää/lopettaa) jotakin toimintaa (kuten fyysistä ponnistelua, seksuaalista kanssakäymistä, kuumassa suihkussa tai kylvyssä olemista, kahvin juontia tai pelottavan/jännittävän elokuvan katsomista), koska se aiheuttaa paniikkikohtauksen kaltaisia kehollisia tuntemuksia tai koska pelkäsit, että se saattaisi laukaista paniikkikohtauksen? Olisitko välttänyt tai pelännyt jotakin muuta toimintaa vastaavista syistä, jos sellaista olisi tämän viikon aikana pitänyt tehdä?

​6. Kuinka paljon yllä kuvatut oireet (paniikkikohtaukset tai lievemmät oirekohtaukset, huoli tulevista kohtauksista ja erilaisten tilanteiden tai tekemisten kohtauksista johtuva pelko) haittasivat työkykyäsi tai suoriutumistasi kotitöistä viimeisen viikon aikana?

(Jos työhön tai kotiin liittyvät vastuusi olivat tavallista pienempiä tällä viikolla, vastaa sen mukaan, miten ajattelet, että olisit selviytynyt, jos vastuusi olisivat olleet tavanomaiset.)

​7. Kuinka paljon paniikkikohtaukset, lievemmät oirekohtaukset, huoli kohtauksista ja tilanteiden tai toimintojen pelko haittasivat sosiaalista elämääsi viimeisen viikon aikana?

(Jos sinulla ei ollut mahdollisuutta sosiaaliseen kanssakäymiseen viimeisen viikon aikana, vastaa sen mukaan, miten olisit toiminut, jos olisit ollut sosiaalisissa tilanteissa.)

Lähde: Houck, P. R., Spiegel, D. A., Shear, M. K., & Rucci, P. (2002). Reliability of the self‐report version of the panic disorder severity scale. Depression and anxiety, 15(4), 183-185.

Julkaistu Patricia R. Houckin luvalla.

Suomennos: Saara Halme, Minna Helkavaara & Reetta-Maria Roiha, Mielenterveystalo.fi

Et ole vielä vastannut kaikkiin kysymyksiin