Skip to main content

Symtomtest för paniksymtom (PDSS-SR)

Tags: Panik

Med detta självskattningstest kan du bedöma dina eventuella paniksymtom samt de svårigheter de orsakar. Testet baseras på diagnostiska kriterier för paniksyndrom. Du kan besvara frågorna oavsett om du har fått en diagnos på paniksyndrom eller inte.

Anvisningar

Läs noggrant anvisningarna nedan om hur man ska besvara frågorna och poängsättningen.

Du kan svara på testet anonymt. Dina svar sparas inte.

Kom ihåg

Om du vill att vårdpersonal inom hälso- och sjukvården bedömer din situation ska du kontakta den instans som är ansvarig för din vård.

Välj det svarsalternativ som bäst beskriver dina upplevelser under den gångna veckan.

Loading form ...

Tolka poängen

Använd dessa anvisningar för att tolka poängsumman. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängsumman du fick.

Källa: Houck, P. R., Spiegel, D. A., Shear, M. K., & Rucci, P. (2002). Reliability of the self‐report version of the panic disorder severity scale. Depression and anxiety, 15(4), 183-185.

Mer information: Läs om mätning och utvärdering av funktionsförmågan (Duodecim, sidan på finska) 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammen finns information och övningar. 

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.