Siirry pääsisältöön

Sosiaalisten tilanteiden pelon nettiterapian lähetohjeet

Tämä terapia on tarkoitettu sosiaalisten tilanteiden pelon hoitoon. Sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivä pelkää tai jännittää toisten ihmisten huomion kohteena olemista arvostelun tai nolouden takia. Sosiaalisten tilanteiden pelkoon kuuluu huomattava pyrkimys välttää huomion ja arvostelun kohteeksi joutumista.

Ongelma voi näyttäytyä myös ensisijaisesti punastumisena, käsien ja äänen vapinana, pahoinvointina tai huimauksena, virtsaamispakkona ja muina jännitysoireina tiettyjä sosiaalisia tilanteita kohdatessa. Sosiaalisten tilanteiden pelon nettiterapia sisältyy ahdistuneisuushäiriöiden Käypä Hoito -suositukseen.

Sisäänottokriteerit

 • sosiaalisten tilanteiden pelko (F40.1)
 • potilaalla on käytössä sähköposti ja verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti

Poissulkukriteerit

 • itsemurhavaara / akuutti itsetuhoisuus
 • akuutti psykoottinen häiriö
 • skitsofrenia
 • vaikea päihdeongelma
 • kognitiivista toimintakykyä selvästi heikentävä neurologinen sairaus tai neuropsykologinen oireyhtymä

Lähetteeseen tarvittavat tiedot

 • Lyhyt kuvaus potilaan anamneesista ja tämänhetkisestä tilanteesta.
 • Maininta mikäli potilaalla on anamneesissa itsetuhoista käyttäytymistä ja tarvittaessa arvio tämänhetkisestä itsetuhoisuudesta.
 • Toteamus siitä, etteivät hoidon poissulkukriteerit täyty, eikä muita esteitä nettiterapiasta hyötymiseksi ole.
 • Potilaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Paperilähetteissä lisäksi loppuyhteenvedon palautusosoite ja puhelinnumero, johon nettiterapeutti voi tarvittaessa olla yhteydessä.

Huomio

Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.