Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle nettiterapian läheteohjeet

Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) tuottamat nettiterapiat ovat tehokkaita matalan kynnyksen hoitoja lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden häiriöihin. Kuka tahansa lääkäri ympäri Suomen voi lähettää potilaansa nettiterapiaan, ilman erillistä sopimusta tai maksusitoumusta.

Lähetteen tekeminen ei edellytä laajoja diagnosoivia tutkimuksia. Lähetteen teet samaan tapaan kuin muutkin lähetteet HUSin erikoissairaanhoitoon. Tarkat ohjeet löydät jokaiselle nettiterapialle erikseen. Oleellista on, että lähetteessä on kuvaus potilaan ongelmasta, nettiterapiaan soveltuva diagnoosi ja tieto mihin nettiterapiaan potilas ollaan lähettämässä.

Kaikki nettiterapiat ovat ajankohtaisesti saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Jotta lähete voidaan hyväksyä, tulee potilaan ymmärtää kieltä, jolla terapia on saatavilla.

Hoidon pääsee pääsääntöisesti aloittamaan viikon sisällä lähetteen saapumisesta. Terveydenhuollon ammattilainen voi tehdä arvion nettiterapian soveltuvuudesta myös etäyhteydellä.

Lähete nettiterapiaan on aina lääkärin lähete ja hoitomääräys. Usein eri organisaatioista kysytään, voiko joku muu ammattilainen kuin lääkäri tehdä nettiterapialähetteen. Suomessa hoitoon lähettäminen tapahtuu lääkärin arvion perusteella ja lääkärin asettamalla diagnoosilla. On sitten kunkin organisaation sisäisesti sovittava asia, kuka lähetteen teknisesti kirjaa, kunhan lähete perustuu lääkärin arvioon ja diagnoosiin. Lähetteestä tulee selvitä lähettävän lääkärin nimi, vaikka lähetteen lääkärin valtuuttamana työnä tekisi joku muu.

Lähetteiden toimitusosoitteet

Sähköiset lähetteet

HUS
Lähetelaatikko: Psykiatria, lähetteet
Sanomatunniste: PSYKIATRIA

HUSin ulkopuoliset Apottikäyttäjät tekevät lähetteen normaalisti HUS Psykiatriaan.

Lähetteet HUSin sisällä luodaan tekemällä palvelukontaktissa lähetemääräys HUS Psykiatriaan. Kokonaisvastuuta potilaan hoidosta ei siirretä Nettiterapiayksikköön. Lähetteet ohjautuvat Psykiatrian lähetekeskuksen kautta.

Paperilähetteet

HUS
Psykiatria, lähetteet
PL 803
00029 HUS

fax. (09) 471 86221

Salattu sähköposti

psykiatria.lahetekeskus@hus.fi

Lisätietoja

Lähetteisiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa Hermanni Pulkkinen, hermanni.pulkkinen@hus.fi

Onko terveydenhuollon yksikkönne kiinnostunut saamaan lisää tietoa nettiterapioista? 
Eero-Matti Gummerus, p. 050 439 4112, eero-matti.gummerus@hus.fi

Nettiterapioiden ylilääkärinä toimii Suoma Saarni.

Läheteohjeet

Nettiterapioita on yleisimpiin mielenterveyden häiriöihin. Jokaiselle nettiterapiaohjelmalle on omat läheteohjeet tarkkoine sisäänotto- ja poissulkukriteereineen:

Sinua saattaa kiinnostaa