Siirry pääsisältöön

Syöpään sairastuneen nettiterapian läheteohjeet

Tämä nettiterapia on tarkoitettu tueksi syöpään sairastumisen käsittelyyn. Sairastumiskriisi ei ole mielenterveyden häiriö itsessään, mutta erilaiset mielialaoireet, vaihtelevat tunnetilat ja ahdistuneisuus ovat hyvin tavallisia sairastumisen käsittelyn yhteydessä. Psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen on keskeinen osa onnistunutta hoitoa myös syöpäsairauksissa.

Syöpään sairastuneen nettiterapia on kohdennettu syöpäsairauksiin, joiden hoito on aktiivista ja parantumiseen tai taudin aktiiviseen jarruttamiseen pyrkivää. Palliatiiviseen hoitotilanteeseen ja nopeasti eteneviin sairauksiin hoito ei sovi. 

Nettiterapiaa kannattaa tarjota heti sairastumisen alkuvaiheessa.

Huom! Tällä hetkellä ohjelma on koekäytössä ja saatavilla vain suomen kielellä. 

Sisäänottokriteerit

 • Selkeä tarve sairastumiskriisin psykologiseen hoitoon
 • Oma motivaatio ja kyky itsenäiseen työskentelyyn
 • Syövän hoitotavoite on parantava tai jarruttava siten, että lähtökohtainen elinajanodote on useita vuosia

Lisäksi

 • Ikä ​​≥ 16 vuotta
 • Suomen kielen taito riittävä
 • Verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne käytössä
 • Tietokone, älypuhelin tai tabletti käytössä

Poissulkukriteerit

 • Syövän palliatiivinen hoitolinjaus
 • Esille tulleet itsetuhoiset aikeet
 • Yhteistyökyvyttömyys tai haluttomuus nettiterapiahoitoon
 • Neurologinen tai neuropsykiatrinen oireisto, joka heikentää kognitiivista toimintakykyä
 • Hoitoon sitoutumista estävä päihdeongelma

Lähetteeseen tarvittavat tiedot

 • Diagnoosi (syöpä) kirjattuna lähetteeseen selkeästi
 • Sairaustilanne lyhyesti kuvattuna
 • Toteamus siitä, etteivät hoidon poissulkukriteerit täyty, eikä muitakaan esteitä nettiterapiasta hyötymiseksi ole
 • Potilaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Paperilähetteissä lisäksi loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero, johon nettiterapeutti voi tarvittaessa olla yhteydessä

Huomio

Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.

Lisätietoa lähetekriteereistä