Syömiseen liittyvät pulmat

Avainsanat: laihduttaminen, ruokahaluttomuus, ahminta, oksentelu, anoreksia, bulimia, valikoiva syöminen

 • Syömiseen liittyvät pulmat voivat ilmetä esimerkiksi ruokahaluttomuutena, vaikeutena syödä, ahmimisena tai tahallisena oksenteluna. Syömisestä voi tulla myös huomattavan valikoivaa, jolloin henkilö syö vain tiettyjä ruoka-aineita tai ruokia, joiden ravintosisältö on tietynlainen.
 • Erilaiset syömiseen liittyvät pulmat ovat yleisiä väestössä ja ne ovat keskeisiä sekä syömishäiriöissä että mielialahäiriöissä. Etenkin masennukseen liittyy ruokahaluttomuutta ja joskus päinvastoin ruokahalun lisääntymistä.
 • Syömishäiriöissä suhtautuminen ruokaan ja omaan kehoon vääristyy. Ruoka saa elämässä suuremman merkityksen kuin mitä sen pitäisi. Syömiskäyttäytymisestä tulee sekä fyysiselle että psyykkiselle terveydelle haitallista.

Lue lisää

Koko väestöä koskettavat syömisen pulmat

 • Normaaliväestön tavallisin ruokailuun liittyvä ongelma on lihominen, joka johtuu liiallisesta kalorien saannista suhteessa energian kulutukseen. Tämä korjaantuu yleensä elämäntapamuutoksilla ruoka- ja liikuntatottumuksissa.
 • Myös lievä syömishäiriöoireilu on melko tavallista väestössä. Suuri osa ihmisistä laihduttaa jossain vaiheessa elämäänsä. Laihdutuksen yhteydessä koettu jatkuva nälän tunne altistaa hallitsemattomalle syömiselle, eli ahminnalle. Tällöin olisi syytä pyrkiä pitämään ruokarytmi säännöllisenä ja energiansaanti riittävänä myös dieetin aikana.
 • Huono ruokahalu ja vaikeus syödä ovat tavallisia oireita fyysisten sairauksien yhteydessä. Myös moniin psykiatrisiin häiriöihin liittyy ruokahaluttomuutta tai lisääntynyttä ruokahalu. Kun alkuperäinen ongelma hoidetaan asianmukaisesti, myös syöminen yleensä normalisoituu.

Syömishäiriöt

 • Syömishäiriöissä ihmisen suhtautuminen ruokaan muuttuu epänormaaliksi ja syömistavoista tulee terveydelle haitallisia.
 • Ahmimishäiriössä (bulimia nervosa) hallitsemattomalta tuntuvat ahmimiskohtaukset ja niitä kompensoiva käyttäytyminen kuten oksentaminen tai paastoaminen vuorottelevat.
 • Laihuushäiriön (anorexia nervosa) keskeinen oire on tarkoituksellisesti aiheutettu ja ylläpidetty nälkiintymistila. Laihuushäiriössä kehon normaalit toiminnot muuttuvat ja esimerkiksi kuukautiset saattavat jäädä pois. Hoitamattomana vakava laihuushäiriö on kuolemaan johtava sairaus.
 • Ahmintahäiriössä (BED, engl. binge eating disorder) henkilö kokee, ettei pysty hallitsemaan syömistään ja syö usein suuria ruokamääriä kerralla nopeassa tahdissa. Bulimiasta poiketen ahmintahäiriössä syömistä ei kompensoida esimerkiksi oksentamisella. Ahmintahäiriö johtaa yleensä ylipainoon.
 • Syömishäiriöt ovat aina syy hakeutua ammattiavun piiriin.

Vinkkejä syömishäiriöoireilun hallitsemiseksi

 • Syömishäiriöoireilun hallinnassa ensisijaisena tavoitteena on laihduttamisen sijaan syömiskäyttäytymisen normalisoiminen.
 • Syömisrutiinien terveellinen rytmittäminen auttaa saamaan syömishäiriöoireilua hallintaan. Päivässä syödään viisi ateriaa (aamupala – lounas – välipala – illallinen – iltapala), jolloin ahmimiselle altistavaa näläntunnetta ei pääse syntymään.
 • Omasta syömiskäyttäytymisestä kannattaa pitää ns. ruokapäiväkirjaa, johon merkitään muutaman viikon ajan ruokailut ja mahdollinen syömishäiriökäyttäytyminen (erimerkiksi ahminta ja oksentaminen), sekä näihin tilanteisiin liittyvät tunteet. Syömispäiväkirjasta on runsaasti hyötyä myös siinä vaiheessa, kun hakeudutaan terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle.
 • Suhdetta omaan vartaloon ja erilaisiin kauneusihanteisiin saattaa myös olla hyvä käydä läpi, jotta pystyisi paremmin tiedostamaan laihduttamisen tai syömishäiriökäyttäytymisen taustalla olevia ajatusmalleja.

Itsearviointi

Syömistapakysely (BES)

Syömishäiriöseula (SCOFF)

Lisää tietoa verkossa

Mitä syömishäiriöt ovat (Syömishäiriöliitto Syli Ry)

Laihuushäiriö (Terveyskirjasto)

Ahmimishäiriö (Terveyskirjasto)

Lihavan ahmimishäiriö (Terveyskirjasto)

Syömishäiriöt (Käypä hoito)​​

Omahoito

Mielenterveystalon omahoito-ohjelmat

Irti ahminnasta

Kirjallisuutta

Van Der Stern, G. (2006). Lupa syödä – Opas syömishäiriöiden hoitoon.

Charpentier P., Viljanen R. & Keski-Pahkonen A. (toim.) 2008. Olen juuri syönyt –läheiselläni on syömishäiriö.​​​​​​