TYYNI – Hyväksyvä tietoinen läsnäolo

TYYNI – Hyväksyvä tietoinen läsnäolo -omahoito-ohjelma tarjoaa tietoa siitä, mitä hyväksyvä tietoinen läsnäolo on ja kuinka tietoisuustaitoharjoitusten avulla voi tukea mielen hyvinvointia. Tietoisuustaidoista on tutkitusti hyötyä mm. stressinhallinnassa, toistuvan masennuksen ja kipujen hoidossa. Tämän omahoito-osio on tarkoitettu kaikille omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille riippumatta siitä, kärisitkö jostain tietystä sairaudesta. Tietoisuustaitojen avulla voit oppia kohtaamaan arjen haasteet tyynesti ja rauhallisesti sekä suhtautumaan itseesi ja ympäristöösi lempeämmin ja sallivammin. Harjoittelun myötä löydät uuden suhtatumistavan ajatuksiin, tunteisiin ja kehon tuntemuksiin, jolloin ajatukset ja tunteet eivät vie mukanaan. Harjoitusten kautta opit mm. hyväksyvää tietoista läsnäoloa tässä hetkessä, olemista tekemisen sijaan, irti päästämistä, keskittymistä ja itsestä huolen pitämistä. Voit käydä läpi koko omahoito-ohjelman tai valita itsellesi sopivimmat sisällöt ja harjoitteet sen mukaan, mitkä tuntuvat juuri sinusta hyödyllisiltä.

Tämän omahoito-ohjelman sisällöt ja harjoitteet perustuvat tutkittuun tietoon. Hyväksyvää tietoista läsnäoloa kuvataan MBCT:n (Mindfulness Based Cognitive Therapy) käsittein. Erilaiset tietoisuustaitoharjoitus- ja mindfulness -ryhmät tukevat tietoisuustaitojen oppimista ja harjoittelua. Ryhmiä järjestävät esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt, kansalaisopistot, työväenopistot, seurakunnat ja yksityiset yritykset. Tätä omahoito-ohjelmaa voidaan käyttää myös terveydenhuollon yksiköissä MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) ja MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) -ryhmien sekä yksilöterapian tukena.

Jos omahoito-ohjelmasta ei ole apua tai kärsit vakavista oireista, ole aina yhteydessä hoitotahoosi, jos sinulla on sellainen. Jos ei, ota yhteyttä lääkäriin tai kokeile Mielenterveystalon oirenavigaattoria, joka ohjaa sinua sopivin palvelupaikkoihin.

 
Hyväksyvä tietoinen läsnäolo

Tietoisuustaidoilla tarkoitetaan huomion suuntaamista tiettyyn kohteeseen tarkoituksellisesti, tässä hetkessä ja arvostelematta. Asiat laitetaan merkille juuri sellaisina kuin ne ovat, tuomitsematta ja arvottamatta.

Ajatukset eivät ole tosiasioita

Ajatukset ovat vakuuttavia, joten uskomme niihin. Ajatuksiin saa etäisyyttä suhtautumalla niihin mielensisäisinä tapahtumina, ei välttämättä tosiasioina. Tällä on vaikutusta myös ajatusta seuraaviin tunteisiin ja käyttäytymiseen.

Hyväksyminen ja itsestä huolen pitäminen

Kokemuksen hyväksyminen on tie kärsimyksestä vapautumiseen. Se tarkoittaa kokemuksen laittamista merkille sellaisena kuin se on, tuomitsematta tai arvottamatta sitä tai pyrkimättä siitä eroon. Tämä on uudenlainen suhtautumistapa kokemuksiin, jotka vetävät huomiotamme voimakkaasti puoleensa.

Harjoitukset

Täältä löydät kootusti kaikki tietoisuustaitoharjoitusäänitteet, joita tässä omahoito-ohjelmassa on käytetty.