Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för medveten närvaro!

Märker du att du funderar på det förflutna eller oroar dig för framtiden? Vill du lära dig att vara snällare mot dig själv? Detta program hjälper dig att hitta ett nytt sätt att hantera tankar och känslor.

Du får information om vad medveten närvaro och acceptans är och hur du genom mindfulness-övningar kan stöda det psykiska välbefinnandet. Studier visar att mindfulness-övningar hjälper för bland annat stresshanteringen samt behandlingen av återkommande depression och smärta.

Detta program kan också användas på hälso- och sjukvårdsenheter för att stöda grupper och under individuella möten.

Är detta egenvårdsprogram något för mig?

Detta program är avsett för alla som är intresserade av välmående.

Det spelar ingen roll om du lider av en viss sjukdom. Med hjälp av mindfulness-övningar kan du lära dig att möta vardagens utmaningar lugnt, samt att förhålla dig mer tillåtande och tolerant mot dig själv och din omgivning. 

Genom övning hittar du ett nytt sätt att förhålla dig till dina tankar och känslor samt vad du känner i din kropp. Då tar inte dina tankar eller känslor över.

Du kan använda egenvårdsprogrammet 

  • genom att gå igenom hela programmet eller välja ut endast de delar som bäst sammanfaller med dina behov
  • genom att framskrida i egen takt – till exempel steg för steg, sakta men säkert
  • gå tillbaka flera gånger till det innehåll som intresserar dig 
  • oberoende av hur gammal du är
  • gratis
  • helt anonymt – du behöver inte fylla i dina personuppgifter någonstans

Programmet lämpar sig för alla oavsett ålder och är avgiftsfritt. Vårt mål är att det ska finnas information och hjälp tillgängligt för alla snabbt, på ett lättåtkomligt sätt och med låg tröskel.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du information om psykiskt välbefinnande och medveten närvaro och acceptans

2. VERKTYG

I den andra delen börjar du ta steg mot en förändring. 

Du utmanar dina tankar och verksamhetsmodeller. Du får konkreta råd om hur du ska gå tillväga. 

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen tar du sikte på framtiden. 

Du får veta hur du kan skapa mer välbefinnande i vardagen och anvisningar för fortsättningen.  

Vad är ett egenvårdsprogram? 

Ett egenvårdsprogram 

  • bygger på evidensbaserade metoder som påvisats vara effektiva  
  • består av tre delar  
  • innehåller information, konkreta råd och övningar som hjälper dig i vardagen   

Obs! Om du upplever att dina symtom är allvarliga, tveka inte att dessutom söka hjälp!

Checklista för att komma igång 

Var som helst, när som helst  

Programmet är tillgängligt alltid när du har tid, dygnet runt, oavsett var du befinner dig. Titta på videorna på din mobiltelefon eller ta en kaffepaus vid din dator och läs mer om ämnet. 

I sin helhet eller i delar  

Det tar flera timmar att gå igenom programmet. Det är dock inte nödvändigt att gå igenom hela programmet på en gång. Du kan också välja att fokusera på de delar som du tycker är mest intressanta och passar för din situation.  

Du kan få till stånd en förändring 

Du håller på att starta ett program som ger stöd och verktyg för din situation. Fint att du jobbar på att hjälpa dig själv. Programmet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.  

Det är normalt om programmet känns utmanande ibland. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att vara barmhärtig mot dig själv. Gör programmet i lämpliga avsnitt och ta pauser så du får återhämta dig.