Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för medveten närvaro!

Märker du att du funderar på det förflutna eller oroar dig för framtiden? Vill du lära dig att vara snällare mot dig själv? Detta program hjälper dig att hitta ett nytt sätt att hantera tankar och känslor.

Är detta egenvårdsprogram något för mig?

Detta program är avsett för alla som är intresserade av välmående.

Du får information om vad medveten närvaro och acceptans är och hur du genom mindfulness-övningar kan stöda det psykiska välbefinnandet. Studier visar att mindfulness-övningar hjälper för bland annat stresshanteringen samt behandlingen av återkommande depression och smärta.

Det spelar ingen roll om du lider av en viss sjukdom. Med hjälp av mindfulness-övningar kan du lära dig att möta vardagens utmaningar lugnt, samt att förhålla dig mer tillåtande och tolerant mot dig själv och din omgivning. 

Genom övning hittar du ett nytt sätt att förhålla dig till dina tankar och känslor samt vad du känner i din kropp. Då tar inte dina tankar eller känslor över.

Du kan använda egenvårdsprogrammet 

  • 24/7
  • gratis
  • oavsett ålder
  • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
  • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst
  • oavsett om du har en diagnos eller inte
  • på egen hand eller som tillägg till övrig vård

Vårt mål är att det ska finnas information och hjälp tillgängligt för alla snabbt, på ett lättåtkomligt sätt och med låg tröskel.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du information om psykiskt välbefinnande och medveten närvaro och acceptans

2. VERKTYG

I den andra delen börjar du ta steg mot en förändring. 

Du utmanar dina tankar och verksamhetsmodeller. Du får konkreta råd om hur du ska gå tillväga. 

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen tar du sikte på framtiden. 

Du får veta hur du kan skapa mer välbefinnande i vardagen och anvisningar för fortsättningen.  

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram? 

  • bygger på evidensbaserade metoder som påvisats vara effektiva  
  • består av tre delar  
  • innehåller information, konkreta råd och övningar som hjälper dig i vardagen   

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.

Obs!

Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!

Checklista för att komma igång 

Var som helst, när som helst  

Programmet är tillgängligt alltid när du har tid, dygnet runt, oavsett var du befinner dig. Titta på videorna på din mobiltelefon eller ta en kaffepaus vid din dator och läs mer om ämnet. 

I sin helhet eller i delar  

Det tar flera timmar att gå igenom programmet. Det är dock inte nödvändigt att gå igenom hela programmet på en gång. Du kan också välja att fokusera på de delar som du tycker är mest intressanta och passar för din situation.  

Du kan få till stånd en förändring 

Du håller på att starta ett program som ger stöd och verktyg för din situation. Fint att du jobbar på att hjälpa dig själv. Programmet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.  

Det är normalt om programmet känns utmanande ibland. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att vara barmhärtig mot dig själv. Gör programmet i lämpliga avsnitt och ta pauser så du får återhämta dig.