Psykoterapian laaturekisteri

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tähän on koottu yleisimpiä kysymyksiä HUSin palvelusetelipsykoterapioista.

Potilaat saavat lisätietoja tarvittaessa psykoterapiaan ohjanneelta työntekijältään. Ammattilaisten ajantasaiset ohjeet löytyvät kootusti mielenterveystalo.fi/psykoterapianpalveluseteli
​ (vaatii kirjautumisen).

Päivitetty 20.5.2021​ ​​

 Mikä on psykoterapian laaturekisteri?

Psykoterapian laaturekisteri on vuonna 2018 käyttöön otettu kansallinen psykoterapioiden seurannan ja laadunvarmistuksen väline. Laaturekisteri on osa potilastietojärjestelmää. Siihen kerätään tietoa psykoterapeutilta ja potilaalta

  • psykoterapian kulusta
  • terapian koetuista hyödyistä sekä
  • oireilun ja toimintakyvyn muutoksista psykoterapian aikana. 

HUSissa laaturekisteri on kiinteä osa ostopalvelu- ja palvelusetelipsykoterapioita. 

 Mihin tietoja käytetään?

Yksilötasolla laaturekisterin tietoja käytetään potilaan hoidon suunnittelun apuna samalla tavalla kuin muitakin sairauskertomusmerkintöjä.​

Ryhmätasolla tietoja käytetään hoitojärjestelmän kehittämisen apuna. Tietoja esimerkiksi psykoterapiaan pääsyn viiveestä ja hoidon tehosta hyödynnetään silloin, kun suunnitellaan, miten potilaat ohjautuisivat entistä sujuvammin juuri heille soveltuvimpaan psykoterapiaan.

 Koskeeko se myös lapsia ja nuoria?

Kyllä, myös lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria käyttävät psykoterapian laaturekisteriä.

Lapset ja heidän huoltajansa eivät kuitenkaan käytä Omavointi.fi-palvelua, vaan täyttävät omat lomakkeensa hoitotahon työntekijän kanssa. ​


Potilaalle​/ asiakkaalle​

 Mitä minun pitää täyttää ja milloin?

Lapset ja heidän huoltajansa täyttävät lomakkeet yhdessä hoitotahon työntekijän kanssa tältä saatujen ohjeiden mukaisesti.

Kaikki nuoret ja aikuiset täyttävät lomakkeita terapian alussa ja lopussa. Jos vaihdat psykoterapeuttia kesken psykoterapian, tehdään nämä myös silloin. Vanhan terapeutin kanssa tehdään keskeytyneen terapian loppuarvio ja uuden terapeutin kanssa uusi alkuarvio.

Väliarvio tehdään vain silloin, jos pitkälle (yli 25 käyntiä) psykoterapialle haetaan jatkoa.

Alussa, lopussa ja tarvittaessa väliarviota tehdessä täytetään kaikilla kerroilla samat oiremittarit. Osa niistä määrittyy diagnoosisi perusteella, ja niissä kysytään oireiden voimakkuudesta ja esiintymistiheydestä. Alku- ja loppuarviolomakkeissa puolestaan kysytään kokemuksia psykoterapian sujuvuudesta ja vaikutuksista.

 Mistä pääsen täyttämään?

Aikuiset ja nuoret

Voit täyttää kyselyt itse sähköisen Omavointi.fi​​ -palvelun kautta. Saat tekstiviestin tai sähköpostin, kun lomakkeet ovat täytettävissä. Jos Omavointi.fi​​ -palvelun käyttö ei onnistu, voit täyttää lomakkeet psykoterapeutin vastaanotolla hänen etäkäyttöliittymänsä kautta.

Lapsi ja huoltajat

Voitte täyttää lomakkeet yhdessä hoitotahon työntekijän kanssa.​​

 Miten ratkaista ongelma alkuarviolomakkeen lähettämisessä?

En saa lähetettyä alkuarviolomaketta, koska lomake ei hyväksy vastaustani kysymykseen seitsemän: 
"Kuinka monta viikkoa kesti, että terapiasi alkoi?

Syötä vastaus numerona, ja yritä lähettämistä uudelleen.​​​​


Psykoterapeutille​​​​​

​​​​

 Mitä minun tulee täyttää ja milloin?

Psykoterapeutin etäliittymään pääset kirjautumaan osoitteesta www.mielenterveystalo.fi/psykoterapianlaaturekisteri

Psykoterapeuttien ohjeistus laaturekisterin käyttöön löytyy Mielenterveystalo.fi-verkkopalvelun ammattilaisten osiosta www.mielenterveystalo.fi/psykoterapianpalveluseteli

Ammattilaisten osioon kirjaudutaan pankkitunnuksilla/mobiilivarmenteella tai VRK-kortilla.

 Mitkä arviot täytetään, jos psykoterapeutti vaihtuu?


Vanhan terapiasuhteen päättyessä psykoterapeutti ja potilas täyttävät loppuarviot. Uuden terapiasuhteen alkaessa potilas ja psykoterapeutti täyttävät alkuarviot uudelleen.​

 Täyttääkö potilas tietoja, jos hän ei osaa suomea?


Jos potilas ei osaa suomea, hänen ei tarvitse täyttää mittareita tai potilaan arvioita laaturekisteriin. Tällöin riittää terapeutin täyttämä alku- ja loppuarviolomake sekä SOFAS-mittari potilaan toimintakyvystä. 

PÅ SVENSKA
Behöver patienter som inte kan finska fylla i uppgifter i kvalitetsregistret för psykoterapi?
Patienter som inte kan finska behöver varken fylla i frågeformulär eller bedömningar i kvalitetsregistret för psykoterapi. Det räcker att psykoterapeuten skriver in en bedömning i början och i slutet av terapin samt vuxna/ungdom patientens resultat från SOFAS (Social and Occupational Functioning Assessment Scale).

IN ENGLISH
If the patient does not speak Finnish, does he has to fill in the information in the quality register for psychotherapy?
Foreign-language patients do not have to fill in evaluations or tests in the quality register for psychotherapy. The evaluations written by the psychotherapist in the beginning and the end of the therapy will suffice in addition to the adult/adolescent patients results from SOFAS (Social and Occupational Functioning Assessment Scale).​ ‭(Hidden)‬ tyyli