Psykoterapian laaturekisteri

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Täältä löydät tietoa psykoterapian laaturekisteristä ja miten sitä käytetään HUSin ostopalvelupsykoterapioissa​​. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, olethan yhteydessä psykoterapiaasi ohjaavaan hoitotahoon.

Ammattilaiset voivat lähettää yleisiä kysymyksiä osoitteeseen ops@hus.fi ja nuorisopsykiatriaan liittyviä kysymyksiä nuorisopok@hus.fi.​

​Päivitetty 20.3.2019

 Mikä psykoterapian laaturekisteri?

Psykoterapian laaturekisteri on vuonna 2018 käyttöön otettu kansallinen psykoterapioiden seurannan ja laadunvarmistuksen väline. Laaturekisteri on osa potilastietojärjestelmää ja siihen kerätään tietoa psykoterapeutilta ja potilaalta terapian kulusta, terapian koetuista hyödyistä sekä oireilun ja toimintakyvyn muutoksesta terapian aikana.

HUSissa laaturekisteri on kiinteä osa ostopalvelupsykoterapioita. Myös Kelan kuntoutuspsykoterapeuttien on mahdollista liittyä HUSin psykoterapian laaturekisteriin.​

 Mihin tietojani käytetään?

Laaturekisterin tietoja käytetään yksittäisen potilaan hoidon suunnittelun apuna, kuten muitakin sairauskertomusmerkintöjä. Lisäksi laaturekisteristä saadaan ryhmätasolla tietoa esimerkiksi psykoterapiaan pääsyn viiveestä ja hoidon tehosta.

Tietoa voidaan käyttää hoitojärjestelmän kehittämisessä, jotta potilaat esimerkiksi ohjautuisivat entistä sujuvammin juuri heille sopivaan psykoterapiaan.​

 Mitä täytän laaturekisteriin?

Laaturekisteriin täytetään tietoja terapian alussa ja lopussa. Pitkissä, yli vuoden kestävissä, terapioissa täytetään myös väliarvio siinä vaiheessa, kun terapialle haetaan jatkoa.

Potilaalle ja terapeutille on omat erilliset kyselynsä. Oiremittareissa kysytään oireiden voimakkuudesta ja esiintymistiheydestä. Alku- ja loppuarvioissa kysytään myös kokemuksia terapian sujuvuudesta ja vaikutuksista.

Suurin osa kysymyksistä on arviointiasteikollisia (esim. 0–10, 0= erittäin huono, 10=erinomainen), mutta lomakkeessa on mahdollisuus antaa myös vapaamuotoista palautetta.

Aikuispotilas

Aikuispotilas täyttää laaturekisteriin potilaan alkuarvion, loppuarvion sekä hänelle oirekuvan mukaan määrittyvät kyselylomakkeet. Tarvittaessa hän täyttää myös väliarvion.

Aikuinen voi täyttää kyselynsä itse sähköisen Omavointi-palvelun kautta. Palvelun aktivoitumisesta hän saa tekstiviestin tai sähköpostin. Toinen vaihtoehto on täyttää kyselylomakkeet paperisena psykoterapeutille, jolloin terapeutti syöttää tiedot laaturekisteriin oman liittymänsä kautta.

Psykoterapeutti

Psykoterapeutti täyttää terapeutin alkuarvion, tarvittaessa väliarvio ja loppuarvion ja SOFAS-mittarin potilaan toimintakyvyn arvioimiseksi. Psykoosipotilaiden kohdalla terapeutti täyttää myös BPRS+8+3-mittarin.

Opastusta mittareiden käytöstä löydät Mielenterveystalon Ammattilaisten osion Mittaripankista.​

 Missä täytän laaturekisteriä?

Aikuispotilas

Aikuinen voi täyttää kyselynsä itse sähköisen Omavointi-palvelun kautta. Palvelun aktivoitumisesta hän saa tekstiviestin tai sähköpostin. Toinen vaihtoehto on täyttää kyselylomakkeet paperisena psykoterapeutille, jolloin terapeutti syöttää tiedot laaturekisteriin oman liittymänsä kautta.

Omavointi.fi

Lapsi- ja nuorisopotilaan tiedot laaturekisteriin täyttää psykoterapeutti tai oma työntekijä.

Psykoterapeutti

Psykoterapeutin etäliittymään pääse​e kirjautumaan osoitteesta

mielenterveystalo.fi/psykoterapianlaaturekisteri​

Laaturekisteritunnukset saa pyytämällä ops@hus.fi.

Psykoterapeuttien ohjeistus laaturekisterin käyttöön löytyy Mielenterveystalo.fi-verkkopalvelun ammattilaisten osiosta:

mielenterveystalo.fi/ops

Ammattilaisten osioon kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai terveydenhuollon varmennekortilla (VRK-kortilla).​​​

 Koskeeko rekisteri alaikäisiä?

Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria ottavat psykoterapian laaturekisterin käyttöön vuoden 2019 aikana.

Lapset ja nuoret eivät kuitenkaan itse käytä Omavointi-palvelua, jonka kautta laaturekisteriin voi täyttää tietoja. Tiedot täyttää psykoterapeutti.​

 Lomake ei hyväksy vastaustani?

Etkö saa lähetettyä potilaan alkuarviota, koska lomake ei hyväksy vastaustasi kysymykseen seitsemän, "kuinka monta viikkoa kesti, että terapiasi alkoi"?

Tähän kysymykseen voi vastata pelkillä numeroilla, eli syötä vastaus numerona ja yritä lähettämistä uudestaan.​

 Entä jos en osaa suomea?

Jos potilas ei osaa suomea, hänen ei tarvitse täyttää mittareita tai potilaan arvioita laaturekisteriin. Tällöin riittää terapeutin täyttämä alku- ja loppuarvio ja SOFAS-mittari potilaan toimintakyvystä.​

Jos psykoterapeutti ei osaa riittävästi suomea täyttääkseen laaturekisteriä, ei hänenkään tarvitse sitä tehdä.

 Information på svenska

Patienter som inte kan finska behöver varken fylla i test eller bedömningar i kvalitetsregistret för psykoterapi. Det räcker att psykoterapeuten skriver in en bedömning i början och i slutet av terapin samt patientens resultat från SOFAS (Social and Occupational Functioning Assessment Scale).​

Psykoterapeuter som inte kan finska behöver inte fylla i uppgifter i kvalitetsregistret.​​​​

 Information in English

Foreign-language patients do not have to complete evaluations or tests in the quality register for psychotherapy. The evaluations written by the psychotherapist in the beginning and the end of the therapy will suffice in addition to the patients results from SOFAS (Social and Occupational Functioning Assessment Scale).​

Psychotherapists who don’t speak Finnish do not have to complete information in the quality register for psychotherapy.​​

 ‭(Hidden)‬ tyyli