Skip to main content

HUS psykoterapi med servicesedel

Tags: Terapi

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna om HUS psykoterapier med servicesedel.

Vid behov kan patienter få ytterligare information från den person inom hälsovården som hänvisade dem till psykoterapi. Uppdaterade instruktioner för yrkesverksamma finns i Psykportens personaldel som kräver inloggning för åtkomst.

(Uppdaterad 17.3.2023)

De servicesedlar för psykoterapi som HUS beviljar beskrivs i följande tabell:

  BARN UNGA
(13-17 år)
Vuxna
Kort individuell psykoterapi X X X
Lång individuell psykoterapi X X X
Kognitiv psykoterapi
(kort eller lång)
X X X
Psykoterapi för bipolär störning / psykotisk störning / behandling av risk för psykos   X X
Psykoterapi med exponeringsbehandling X X X
Psykoterapi med tidig interaktion X   X
Psykoterapi med traumafokus X X X
Psykoterapi i grupp X X X
Par- och/eller familjepsykoterapi X X X
Familjepsykoterapi med 
individuella besök
X X  

1. Allmänt om HUS psykoterapi med servicesedel

2. Inledning av psykoterapi med servicesedel

3. När psykoterapi med servicesedel pågår

4. Kvalitetsregistret för psykoterapi

Tags: Terapi

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. 

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av