Siirry pääsisältöön

Psykoterapia

Tags: Terapia

Psykoterapiassa hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia psykologisten menetelmien avulla. Hankalia asioita käsitellään useimmiten keskustelemalla.

Tarpeen mukaan voidaan käyttää myös erilaisia harjoituksia, jotka auttavat tunnistamaan ja muuttamaan omia tunteita ja toimintatapoja. Työskentelyn apuna voidaan käyttää musiikkia, kuvia, kehollisia harjoitteita sekä erityisesti lasten psykoterapiassa leikkiä.

Psykoterapiassa on erilaisia suuntauksia. Kyseessä voi olla esimerkiksi kognitiivinen, psykodynaaminen tai ratkaisukeskeinen psykoterapia.

Mitkä ovat psykoterapian tavoitteet?  

Psykoterapian tavoitteena on  

 • lievittää oireita ja kärsimystä
 • parantaa toimintakykyä 
 • lisätä potilaan valmiuksia ratkaista itse ongelmia
 • ylläpitää toimivia ihmissuhteita 
 • parantaa elämänlaatua 
 • sopeutua sairauteen ja ehkäistä sen uusiutumista 

Kuinka kauan psykoterapia kestää?  

Psykoterapia voi olla lyhytkestoista tai pitkäkestoista. Joskus apua voi olla jo muutamastakin tapaamisesta.   

 • Lyhyissä psykoterapioissa keskitytään rajattujen ongelmien käsittelyyn.  
 • Pitkäkestoinen psykoterapia voi kestää useamman vuoden.  

Millaisia psykoterapeuttien vastaanottotilat ovat? 

Psykoterapeuttien vastaanottotilat ovat kotoisia ja rauhallisia. 

Useimmilla psykoterapeuteilla on oma yksityisvastaanotto, joka saattaa sijaita aivan tavallisessa asuintalossa tai liiketilassa.  

Psykoterapeutti voi ottaa vastaan myös psykoterapiakeskuksessa tai lääkäriasemalla.

Psykoterapiassa voi käydä 

 • yksin 
 • perheen tai puolison kanssa 
 • ryhmässä

Yksilöpsykoterapia

Yksilöpsykoterapiassa on kyse jäsennellystä vuorovaikutusprosessista asiakkaan ja psykoterapeutin välillä. Se pohjautuu vakiintuneeseen ja koeteltuun psykologiseen tieto- ja teoriapohjaan.

Sille ovat ominaisia selkeät sovitut puitteet, kuten tapaamisaikojen ja -paikan säännöllisyys, sekä ulkoisilta häiriöiltä rauhoitettu tila.

Psykoterapian tavoite ja tehtävät määritellään yksilöllisesti terapian aluksi, ja ne tarkentuvat terapian kuluessa.

Yleisellä tasolla psykoterapia auttaa asiakasta tunnistamaan oman hyvinvointinsa ja toimijuutensa esteitä, jotka ilmenevät erilaisina psyykkisinä tai fyysisinä oireina sekä mielenterveyden häiriöinä. Se auttaa myös löytämään uusia, vähemmän haitallisia keinoja selvitä elämässä.

Psykoterapia tapahtuu tavanomaisimmin vastaanotolla, mutta se voi olla myös videovälitteistä. Näissä ei ole havaittu tehoeroja.

Perheterapia 

Perheterapiassa pyritään helpottamaan oireita vaikuttamalla perheen vuorovaikutukseen ja perheenjäsenten välisiin suhteisiin. Hoidon tavoitteet määritellään yhdessä, ja kaikki sitoutuvat niihin pyrkimiseen.  

Yleensä perheterapiaistuntoihin osallistuu koko perhe, mutta kokoonpanoa voidaan myös vaihdella. Tapaamisiin voi joskus osallistua myös perheen ulkopuolisia, perheelle merkityksellisiä henkilöitä. 

Perheterapeuttinen hoito toteutetaan yleensä 1–3 viikon välein tapahtuvilla tapaamisilla, ja sen kesto vaihtelee muutamasta tapaamisesta noin 20 käyntiin. 

Ryhmäpsykoterapia 

Ryhmäpsykoterapian perustana on se, että terapiaryhmässä nousevat esille ryhmänjäsenten erilaiset sisäistykset heidän aikaisemmista ihmissuhteistaan. Suhteessa muihin ryhmänjäseniin, terapeuttiin ja koko ryhmään tulee näin pintaan erilaisia tunteita, odotuksia ja mielikuvia.

Näitä voidaan ryhmässä yhdessä tutkia ja ymmärtää. Jokainen ryhmänjäsen voi tätä kautta oppia tuntemaan paremmin omaa sisäistä maailmaansa ja reagointiaan muihin ihmisiin. Hän voi tältä pohjalta harkita uudelleen ratkaisuja, joita hän tekee elämässään.

Psykoterapiaryhmässä on tavallisesti 5–8 jäsentä terapeutin lisäksi. Se kokoontuu yleensä kerran viikossa 1,5 tuntia kerrallaan.

Hoidon kokonaiskesto on tavallisesti 2–3,5 vuotta. Lyhytpsykoterapiaryhmissä, jotka usein ovat teemallisia, kesto vaihtelee parista kuukaudesta yhteen vuoteen.

Psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia perustuu psykoanalyyttiseen ja ryhmädynaamiseen teoriaan.

Keitä psykoterapeutit ovat? 

Psykoterapiaa toteuttavat psykoterapeutit. Heillä voi olla erilaisia pohjakoulutuksia, esimerkiksi psykologin, lääkärin tai sairaanhoitajan koulutus. 

Sen lisäksi he ovat opiskelleet psykoterapeuteiksi. 

Kuka tahansa ei voi toimia psykoterapeuttina. Psykoterapeutti on Valviran eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston laillistama ammattilainen. JulkiTerhikki-palvelusta löytyvät kaikki laillistetut psykoterapeutit. 

Tags: Terapia

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös