Siirry pääsisältöön

ADHD:n nettiterapian läheteohjeet

Tämä nettiterapia on tarkoitettu aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön hoitoon (ADHD) 16 vuotta täyttäneille.

ADHD on toimintakykyä heikentävä kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö. Sen ydinoireet liittyvät keskittymiseen, aktiivisuuden säätelyyn ja impulssikontrolliin. Nettiterapian tavoitteena on lievittää oireiden aiheuttamaa haittaa ja parantaa toimintakykyä arjessa. Oireita arvioidessa on huomioitava, että oireet ovat pitkäkestoisia, esiintyvät erilaisissa tilanteissa, eivätkä johdu esimerkiksi masennuksesta tai ahdistuneisuushäiriöstä. Lisää tietoa ADHD:n Käypä hoito -suosituksesta.

Sisäänottokriteerit

 • Varmistettu F90.0 ADHD
 • Motivaatio ja kyky työskennellä itsenäisesti omien toimintamallien muokkaamiseksi
 • Ikä ​​≥ 16 vuotta
 • Riittävä suomen tai ruotsin kielen taito
 • Käytössä verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne
 • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Käytössä älypuhelin tai tabletti

Poissulkukriteerit

 • Itsemurhavaara
 • Yhteistyötä ja hoitoon sitoutumista haittaava persoonallisuushäiriö
 • Ajankohtainen kognitiivista toimintakykyä heikentävä psykoottinen oireilu
 • Tarkkaavuus ja yliaktiivisuushäiriötä vakavampi neuropsykiatrinen oirekuva
 • Ajankohtainen päihdeongelma

Lähetteeseen tarvittavat tiedot

 • Lyhyt kuvaus potilaan anamneesista, tämänhetkisestä tilanteesta.
 • Mikäli potilaalla on kaksisuuntainen mielialahäiriö tai psykoottinen häiriö, tulee se mainita lähetteessä ja kuvata ajankohtainen vointi.
 • Maininta mikäli potilaalla on anamneesissa itsetuhoista käyttäytymistä ja tarvittaessa arvio tämänhetkisestä itsetuhoisuudesta.
 • Toteamus siitä, että poissulkukriteerit ei täyty, eikä muita esteitä nettiterapiaan osallistumiseen ole.
 • Asiakkaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 • Tuleeko nettiterapian sisällön olla suomeksi vai ruotsiksi.
 • Paperilähetteissä lisäksi loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero, johon nettiterapeutti voi tarvittaessa olla yhteydessä.

Huomio

Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.