Siirry pääsisältöön

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä on monenlaista. Se voi sisältää erilaisia seksuaalisia tekoja tai ehdotuksia.

Mitä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on? 

Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä on lain mukaan seksuaalinen teko, joka kohdistuu alle 16-vuotiaaseen lapseen tai nuoreen ja on omiaan vahingoittamaan tämän kehitystä. 

Myös 16–18-vuotiaaseen nuoreen kohdistuva seksuaalinen teko on lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, mikäli tekijä on nuoren vanhempi tai muu vanhempaan rinnastettavassa asemassa oleva henkilö. 

Pienempien lasten kohdalla hyväksikäyttäjä on useimmiten lapsen lähipiiriin kuuluva henkilö, mutta harvoin biologinen vanhempi.  

Pienten lasten kohdalla hyväksikäyttö on usein koskettelutyyppistä. Nuorten kohdalla on useammin kyse vakavammista tekomuodoista. 

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö voi sisältää muun muassa:

 • seksuaalissävytteistä kommentointia
 • intiimialueiden koskettelua
 • yhdyntää tai sen yritystä 
 • lapsen altistamisen seksuaaliselle materiaalille 

Seksuaalinen hyväksikäyttö ja grooming sosiaalisessa mediassa

Lapsen seksuaalisen hyväksikäyttö ei aina edellytä fyysistä kontaktia lapseen. Esimerkiksi sosiaalinen media liittyy hyväksikäyttötapauksiin entistä useammin. 

Sosiaalisessa mediassa ja internetissä tapahtuvaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyy usein lapsen houkuttelua seksuaalisiin tarkoituksiin. Tästä käytetään myös nimeä grooming. Siihen voi kuulua esimerkiksi houkuttelua seksuaalissävytteisten kuvien lähettämiseen. 

Grooming voi edetä eri tavoin. Siihen voi kuulua pidempää luottamussuhteen rakentamista tai suorempaa seksuaalista ehdottelua. 

Miten seksuaalinen hyväksikäyttö vaikuttaa lapseen? 

Koska seksuaalista hyväksikäyttöä on monenlaista, myös sen seuraukset vaihtelevat. 

Kaikki hyväksikäytetyt lapset eivät reagoi hyväksikäyttöön samalla tavalla. Jotkut lapset alkavat oireilla välittömästi. Toisilla oireilu alkaa kuukausia tai jopa vuosia hyväksikäytön jälkeen. 

Oireet saattavat myös muuttua ajan myötä. Toiset eivät oireile millään lailla. 

Seksuaalinen hyväksikäyttö saattaa aiheuttaa lapsessa esimerkiksi näitä oireita: 

 • stressi 
 • masennus 
 • ahdistus 
 • univaikeudet 
 • syömishäiriöt 
 • erilaiset pelot 
 • käytösongelmat ja yliseksuaalinen käyttäytyminen 

On kuitenkin tärkeä muistaa, että mikään yksittäinen oire lapsella tai nuorella ei ole merkki hyväksikäytöstä. Lapsi tai nuori voi oireilla psyykkisesti myös muista syistä. 

Seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneille lapsille voi kehittyä myös hyväksikäyttöön liittyviä ajatusvääristymiä esimerkiksi siitä, miksi asiat tapahtuivat ja kenen syytä se oli. Ajatusvääristymiin voi liittyä syyllisyyden-, arvottomuuden- tai epäluottamuksentunteita.  

Lapsella voi myös olla ristiriitaisia tunteita tapahtunutta kohtaan. Hän saattaa esimerkiksi tuntea yhtä aikaa vihaa ja positiivisia tunteita tekijää kohtaan. Tämä on tyypillistä etenkin silloin, jos tekijä on lapselle läheinen. 

Lasta voidaan auttaa 

On kuitenkin hyvä muistaa, että seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksesta voi toipua. Hyväksikäyttö ei määritä lapsen loppuelämän kulkua. Mahdollisiin oireisiin voidaan vaikuttaa, ja niitä voidaan hoitaa. 

Lapsen seksuaalissävytteinen käytös 

Lapsen seksuaaliseen kasvuun kuuluu oman kehon ihmetteleminen ja kosketteleminen, seksuaaliset puheet ja mahdollisesti myös seksuaalissävytteiset leikit. Niistä ei useimmiten tarvitse huolestua, mikä lapsen käytös ja puheet ovat ikätasoisia ja lapsen suhtautuminen asioihin on uteliasta. 

Syytä huoleen on silloin, jos lapsen seksuaalisuuteen liittyy väkivaltaisuutta tai pakonomaisuutta. Silloin voi olla yhteydessä esimerkiksi neuvolaan tai kouluterveydenhoitoon. 

Miten lasta voi suojella hyväksikäytöltä? 

Turvallisen aikuisen läsnäolo tukee ja suojelee lasta.  

 • Vietä aikaa lapsesi kanssa. Juttele hänen kanssaan, ja kuuntele, mitä sanottavaa hänellä on. Anna lapsellesi tilaa kertoa kokemuksistaan ja myös ongelmistaan. 
 • Keskustele lapsen kanssa netin käytöstä. Ole kiinnostunut siitä, keiden kanssa lapsesi keskustelee ja mitä hän tekee netissä. 
 • Pientenkin lasten on hyvä tietää kehon osiensa nimet. Tässä yhteydessä lapselle voi kertoa, mitkä kehon osat ovat yksityisiä ja mihin ei kuka tahansa saa koskea. Myös nuoren kanssa on tärkeä käydä läpi seksuaalikasvatusta ja turvataitoja. 
 • Se, että vieras aikuinen kohdistaisi väkivaltaisia tai seksuaalisia tekoja lapseen, on harvinaista. Lasta ei kannata suojella pelottelemalla tai kieltämällä kokonaan puhumisen vieraille aikuisille. 

Mitä teen, kun epäilen lapsen kohdanneen seksuaalista hyväksikäyttöä? 

 • Pyri lapsen läsnä ollessa suhtautumaan tilanteeseen mahdollisimman rauhallisesti. Pyri pitämään lapsen arki ennallaan.  
 • Jos epäilysi herää lapsen puheista, kirjoita mahdollisimman sanatarkasti muistiin, mitä hän kertoo ja missä yhteydessä asia tuli esille. Käytä mahdollisimman sanatarkasti lapsen tai nuoren omia ilmaisuja. Älä lisää niihin omia tulkintojasi tai täytä kertomuksen mahdollisia aukkoja.  
 • Jos haluat tarkentaa lapsen kertomaa, käytä avoimia ja neutraaleja kysymyksiä. Näitä ovat esimerkiksi: ”Mitä tarkoitat?” tai ”Kerro siitä vähän tarkemmin”. Kirjaa ylös myös esittämäsi kysymykset. 
 • Jos lapsi ei spontaanisti halua puhua tapahtuneesta, älä vaadi tai painosta häntä kertomaan. Jätä selvittely asiantuntijoille. Voit sanoa lapselle, että kuuntelet häntä ja että hän voi kertoa sinulle kaikista mahdollisista asioista.  
 • Vältä puhumista asiasta muiden aikuisten kanssa lapsen kuullen.  
 • Pyri purkamaan omaa ahdistustasi silloin, kun lapsi ei ole paikalla.  
 • Jos lapsella on fyysisiä vammoja tai jälkiä, vie hänet lääkäriin. 
 • Ota mahdollisimman pian yhteyttä oman paikkakuntasi poliisilaitokseen. Tee tarvittaessa rikosilmoitus.  
 • Myös lastensuojelusta voit saada toimintaohjeita ja apua tilanteeseen. 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?  

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa perheesi hyvinvointia silloin, kun sinulla on huoli lapsesi oireista tai omasta voinnistasi. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Oirekyselyt

Löydät oirekyselyitä nuorten ja aikuisten mielenterveysongelmien arvioimiseen. Jos olet huolissasi omasta voinnistasi, voit arvioida oireidesi voimakkuutta kyselyn avulla. Tuloksista saat vinkkejä siihen, mitä kannattaa seuraavaksi tehdä.

Nettiterapiat

16 vuotta täyttäneille on tarjolla mobiilivälitteistä hoitoa moniin tilanteisiin - nettiterapia tarjoaa apua erilaisiin mielenterveyden ongelmiin. Hoito perustuu itsenäiseen työskentelyyn, jota tukee nettiterapeutti.

Sinua saattaa kiinnostaa myös