Skip to main content

Sexuellt utnyttjande av barn

Sexuellt utnyttjande av barn förekommer i många olika former. Det kan innehålla olika sexuella handlingar eller förslag.

Vad är sexuellt utnyttjande av barn? 

Enligt lagen är sexuellt utnyttjande av barn en sexuell handling som riktas mot ett barn eller en ung person under 16 år och som kan skada dennes utveckling.

En sexuell handling som riktas mot en ung person i åldern 16–18 år är också sexuellt utnyttjande av barn om gärningsmannen är den ungas förälder eller en annan person i en jämförbar ställning som föräldern.

När det gäller mindre barn är förövaren oftast en person i barnets närhet, men sällan den biologiska föräldern.

När det gäller små barn handlar det ofta om beröring. När det gäller unga personer handlar det oftare om allvarligare handlingar.

Sexuellt utnyttjande av barn kan till exempel inbegripa:

 • kommentarer med sexuella undertoner
 • beröring av intima områden
 • samlag eller försök till samlag
 • att utsätta barnet för sexuellt material.

Sexuella handlingar och grooming på sociala medier

Sexuellt utnyttjande av barn förutsätter inte alltid fysisk kontakt med barnet. Sociala medier till exempel förknippas allt mer med sexuellt utnyttjande.

Sexuellt utnyttjande på sociala medier och internet handlar ofta om att locka till sig barnet för sexuella ändamål. Det kallas också för grooming. Det kan till exempel innefatta att man uppmanar barnet att skicka bilder med sexuella undertoner.

Groomingen kan framskrida på olika sätt. Det kan innefatta att bygga upp förtroendet under en längre tid eller att komma med mer direkta sexuella förslag.

Hur påverkas ett barn av att bli sexuellt utnyttjat? 

Eftersom sexuellt utnyttjande förekommer i så många former varierar också följderna av det.

Alla barn som utnyttjas reagerar inte på samma sätt. En del barn börjar visa symtom omedelbart. Hos andra uppstår symtomen flera månader eller till och med år efter att de utnyttjats.

Symtomen kan också förändras med tiden. En del får inga symtom alls.

Sexuellt utnyttjande kan orsaka till exempel följande symtom hos barn:

 • stress
 • depression
 • ångest
 • sömnsvårigheter 
 • ätstörningar 
 • olika rädslor 
 • beteendeproblem och hypersexuellt beteende

Det är dock viktigt att komma ihåg att inget enskilt symtom hos ett barn eller en ung person är ett tecken på att hen blivit utnyttjad. Barnet eller den unga personen kan också ha psykiska symtom av andra orsaker.

Barn som utnyttjats sexuellt kan också få förvrängda tankar kring utnyttjandet, till exempel varför saker och ting hände och vems fel det var. Tankeförvrängningar kan vara förknippade med känslor av skuld, värdelöshet eller misstro.

Barnet kan också ha motstridiga känslor gentemot det inträffade. Hen kan till exempel känna hat och positiva känslor gentemot förövaren på samma gång. Det är vanligt speciellt om förövaren är någon som står barnet nära.

Det går att hjälpa barnet

Det är dock bra att komma ihåg att man kan återhämta sig från att ha blivit sexuellt utnyttjad. Utnyttjandet definierar inte resten av barnets liv. Man kan påverka och behandla eventuella symtom. 

Beteende med sexuella undertoner hos barn

Att undra över och röra vid sin egen kropp, prata på ett sexuellt sätt och eventuellt också leka lekar med sexuella undertoner hör till ett barns sexuella tillväxt. För det allra mesta behöver man inte oroa sig för vilket av barnets beteende och prat som är typiskt för barnets ålder och om barnet bara är nyfiket på saker och ting.

Det finns anledning till oro om barnets sexualitet kännetecknas av våldsamhet eller tvångsmässighet. Då kan man kontakta till exempel rådgivningsbyrån eller skolhälsovården.

Hur kan man skydda ett barn från att bli utnyttjat? 

Att ha en trygg vuxen nära stöder och skyddar barnet.

 • Tillbringa tid med ditt barn. Tillbringa tid med ditt barn. Ge ditt barn utrymme att berätta om sina erfarenheter och även om sina problem.
 • Prata med ditt barn om hur hen använder internet. Var intresserad av vilka ditt barn pratar med och vad hen gör på nätet.
 • Även små barn bör känna till namnen på sina kroppsdelar. I samband med det kan man berätta för barnet vilka delar av kroppen som är privata och som ingen som helst får röra vid. Det är viktigt att gå igenom sexualundervisningen även med en ung person och lära hen integritet.
 • Det är sällsynt att en främmande vuxen begår våldsamma eller sexuella handlingar mot ett barn. Man bör inte skydda barnet genom att skrämma hen eller helt förbjuda hen från att prata med främmande vuxna.

 

Vad ska jag göra om jag misstänker att ett barn har blivit sexuellt utnyttjat?

 • Försök att hantera situationen så lugnt som möjligt i barnets närvaro. Försök att hålla barnets vardag intakt.  
 • Om barnet har sagt något som väcker dina misstankar ska du så ordagrant som möjligt skriva ner det barnet berättar och i vilket sammanhang som det togs upp. Använd barnets eller den ungas egna uttryck så ordagrant som möjligt. Lägg inte till några egna tolkningar eller kompletteringar.  
 • Om du vill förtydliga det barnet berättade ska du ställa öppna och neutrala frågor. Sådana är till exempel: ”Vad menar du?” eller ”Berätta lite mer om det”. Skriv också ner frågorna som du ställer. 
 • Om barnet inte spontant vill prata om det som hände, kräv inte att hen ska berätta och pressa hen inte. Låt experterna ta reda på vad som hände. Du kan säga till barnet att du lyssnar på hen och att hen kan berätta vad som helst för dig.
 • Undvik att prata om det med andra vuxna så att barnet hör. 
 • Försök att släppa ut din egen ångest när barnet inte är där.
 • Om barnet har fysiska skador eller märken av skada ska du ta hen till läkaren.
 • Kontakta polisen på din ort så snart som möjligt. Gör vid behov en polisanmälan.
 • Du kan också få anvisningar och hjälp med situationen från barnskyddet.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra familjens välbefinnande när du oroar dig för ditt barns symtom eller ditt eget välbefinnande. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Symtomtest

Det finns symtomtest för att bedöma psykiska problem hos unga och vuxna. Om du är orolig för ditt eget välbefinnande kan du med hjälp av symtomtesten bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från svaren får du tips på vad du kan göra för att underlätta situationen.

Nätterapier

För personer som är 16 år eller äldre finns terapi tillgänglig via smartenhet för flera olika tillstånd. Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av