Siirry pääsisältöön

Paha olo

Kaikenlaiset tunteet ovat osa elämää. Jokainen kokee joskus vaikeita tunteita. On kuitenkin syytä hakea apua, jos paha olo rajoittaa elämää tai on vaikea tuntea myönteisiä tunteita.

Tunteet tuntuvat kehossa 

Eri tunteet tuntuvat eri kohdissa kehoa. Ne myös vaikuttavat kehoon eri tavoin. Toisten on helpompi tunnistaa ja nimetä kehon tuntemuksia. Toisille se on vaikeampaa. 

Esimerkiksi jännitys voi saada sydämen hakkaamaan lujempaa ja tyytyväisyys lihakset rentoutumaan. Jotkut kuvaavat ahdistusta puristavana tunteena rinnassa. Surua taas voidaan kuvailla tyhjyydentunteena. 

Ajatukset ja toiminta vaikuttavat tunteisiin 

Ei ole oikeita tai vääriä tunteita. Tunteet heräävät automaattisesti, ilman omaa päätöstä. Tunteet ovat yksilöllisiä. Sama tilanne voi herättää eri ihmisissä eri tunteita. 

Tunteisiin vaikuttavat ulkoiset tapahtumat, oma toiminta ja omat ajatukset. Sen lisäksi, että ajatukset ja toiminta vaikuttavat tunteisiin, myös tunteet vaikuttavat siihen, kuinka ihminen ajattelee ja toimii. 

Ajatus

Tunne

Kehon tuntemukset

Toiminta

Esimerkki ajatusten, tunteiden ja toiminnan vaikutuksista toisiinsa 

 • Tunne: Venni on ahdistunut 
 • Kehon tuntemus: Hän huomaa tämän siitä, että hänen kätensä vapisevat ja hänen rintaansa puristaa. 
 • Ajatukset: Vennin pitäisi lähteä ulos kavereiden kanssa, mutta hän pelkää sen lisäävän ahdistusta entisestään. 
 • Toiminta: Hän päättää jäädä kotiin. 
 • Ajatukset: Vennille tulee olo, että hänestä ei ole mihinkään. 
 • Tunne: Seuraavalla kerralla, kun kaverit pyytävät Venniä ulos, häntä alkaa ahdistaa heti. 

Tunteilla on tarkoitus 

Tunteiden tarkoitus on ohjata ihmisen toimintaa. Tunteet eivät synny sattumalta.  

Ihminen hakeutuu kohti asioita, jotka tuottavat myönteisiä tunteita. Ihminen myös hakeutuu poispäin asioista, jotka tuottavat kielteisiä tunteita.  

Omien tunteiden kuunteleminen on aina tärkeää. Tunteet ovat tärkeitä viestejä omista tarpeista ja toiveista. 

On silti hyvä muistaa, että joskus tunteet voivat olla niin sanotusti vääriä hälytyksiä. Ne voivat kertoa esimerkiksi menneisyyden kipeistä kokemuksista tai siitä, että on tulkinnut tapahtumat väärin.  

Muista

Tunteet eivät ole sama asia kuin teot. Vihaisuuden kokeminen on eri asia kuin vihamielisten tekojen tekeminen. Ahdistuneena voi myös pohtia, onko jotakin tilannetta todella syytä välttää vai tuntuuko vain siltä.  

Sinulla on oikeus tuntea kaikkia tunteita. Tunteitaan ei voi valita, mutta tekonsa voi. 

Tunteet menevät ohi ajallaan 

Vaikeatkin tunteet ohittuvat ajallaan. Yksikään tunne ei kestä ikuisesti. 

Ei ole mahdollista vain päättää lopettaa jonkin tunteen tuntemista. Voit kuitenkin helpottaa tunteen kanssa selviämistä erilaisin keinoin.  

Muista

On hyvä, jos sinulla on käytössäsi useampi keino, jolla voit käsitellä vaikeita tunteita. Eri tavat sopivat erilaisiin tilanteisiin. Jos vaikeita tunteita pyrkii aina välttämään, niiden voima pikemminkin kasvaa kuin vähenee.  

Milloin huolestua? 

Vaikka vaikeat tunteet ovat osa elämää, voivat ne joskus muuttua sietämättömiksi tai jatkua kohtuuttoman pitkään. On tärkeää hakea mahdollisimman aikaisin apua. 

Hae apua, mikäli 

 • olosi on jatkuvasti huono 
 • vaikeat tunteet rajoittavat elämääsi 
 • kärsit pitkittyneestä unettomuudesta 
 • koet pitkittynyttä stressiä  
 • olet täysin uupunut 
 • olosi on toivoton tai sinulla on itsetuhoisia ajatuksia 
 • sinun on vaikea tuntea mielihyvää. 
 • Voit kääntyä oman terveyskeskuksesi puoleen tai hakeutua opiskelu- tai työterveyshuoltoon. 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.