Siirry pääsisältöön

Alkoholin liikakäytön nettiterapian läheteohjeet

Alkoholin liikakäytön nettiterapia sopii sekä alkoholin liikakäytön että lievän tai keskivaikean alkoholiriippuvuuden hoitoon. Ohjelma on tarkoitettu ihmisille, joiden keskeisenä ongelmana on liiallinen alkoholinkäyttö ja jotka haluavat vähentää tai lopettaa alkoholinkäytön. Ohjelma sopii hyvin myös lisähoidoksi muista syistä hoidossa oleville asiakkaille, joilla on haittaavaa alkoholin liikakäyttöä.

Asiakkaan voinnin ja toimintakyvyn on oltava riittävä, jotta hän pystyy suoriutumaan oma-aloitteisesti tietokoneohjatusta terapiaohjelmasta.

Nettiterapiaan voi lähettää asiakkaita perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, työterveyshuollosta, yksityisestä terveydenhuollosta sekä terveydenhuoltoa tuottavista säätiöistä ja yhdistyksistä.

Sisäänottokriteerit

 • Alkoholin liikakäyttö
 • Motivaatio ja kyky työskennellä itsenäisesti omien toimintamallien muokkaamiseksi
 • Ikä ​​≥ 16 vuotta
 • Riittävä suomen tai ruotsin kielen taito
 • Käytössä verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne
 • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Käytössä tietokone, älypuhelin tai tabletti

Poissulkukriteerit

 • Itsemurhavaara
 • Yhteistyötä ja hoitoon sitoutumista haittaava persoonallisuushäiriö
 • Ajankohtainen kognitiivista toimintakykyä heikentävä psykoottinen oireilu
 • Kognitiivista toimintakykyä heikentävä neurologinen tai neuropsykiatrinen oireisto
 • Ajankohtainen päihdeongelma

Alkoholin liikakäytön nettiterapian lähetteeseen

 • Lyhyt kuvaus potilaan anamneesista, tämänhetkisestä tilanteesta.
 • Maininta mikäli potilaalla on anamneesissa itsetuhoista käyttäytymistä ja tarvittaessa arvio tämänhetkisestä itsetuhoisuudesta.
 • Toteamus siitä, että poissulkukriteerit ei täyty, eikä muita esteitä nettiterapiaan osallistumiseen ole.
 • Asiakkaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 • Tuleeko nettiterapian sisällön olla suomeksi vai ruotsiksi.
 • Paperilähetteissä lisäksi loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero.

Huomio

Potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin (esim. F10.1).