Siirry pääsisältöön

Parisuhde ja mielen hyvinvointi

Parisuhde on kuin polku, jota kuljetaan ja jonka varrella koko ajan opitaan uutta. Joustavuus, vuorovaikutus ja vastuunotto ovat taitoja, jotka auttavat rakentamaan tasapainoisen parisuhteen.

Onnellinen, tasapainoinen parisuhde tukee mielen hyvinvointia. Läheisyys ja luottamus parantavat suhteen osapuolten elämänlaatua ja terveyttä.

Vaikeudet suhteessa taas kuormittavat sitä. Parisuhteen vaikeudet eivät kuitenkaan ole merkki huonosta suhteesta. Ne ovat merkki siitä, että pari kehittyy yhdessä. 

Parisuhde kehittyy jatkuvasti 

Kun kaksi erilaista ihmistä rakastuu, he elävät pesänrakennuksen ensimmäistä vaihetta. Silloin pari kokee toisensa erityisiksi. He tuntevat olevansa ainutlaatuisia, valittuja ja onnellisia. 

Sulautumisesta eriytymiseen

Kun pari viettää aikaa yhdessä sekä kumpikin ponnistelee tunteakseen toisensa paremmin ja lisätäkseen yhteistä onnellisuutta, he lähentyvät toisiaan. Erityisesti suhteen alussa pari sulautuu yhteen. Vasta myöhemmin kumpikin haluaa taas eriytyä omana itsenään.  

Joskus kahden rakastavaisen eriytyminen aiheuttaa ahdistusta. Kumpikin alkaa huomata toisissaan puutteita. On tavallista haluta viettää enemmän aikaa yksin tai kavereiden kanssa, vaikka yhä rakastaa puolisoa. 

Joskus alun symbioosista vapautuminen sujuu eri tahtiin. Yksi on valmis eriytymään, mutta toinen vielä takertuu.  

Tämä parisuhteen vaihe opettaa korvaamattomia uusia taitoja parina. Parhaimmillaan se on rakentavaa konfliktin ratkaisua, neuvottelua ja kompromisseja. 

Mikä vaikuttaa suhteen onnellisuuteen?

Parisuhdeonnen jatkuvuuteen vaikuttaa hyvin paljon se, miten pari suhtautuu ongelmiin ja miten kumpikin hallitsee tunteitaan. Yhtä tärkeää on se, mihin kumpikin kiinnittää huomionsa ja millä tavalla kumpikin osoittaa tunteitaan turhautuessaan. 

Kun pari hyväksyy sen, että parisuhde kehittyy ja muuttuu alun jälkeen, voi kumpikin ottaa vastuuta omasta onnellisuudestaan sekä parhaansa mukaan tuoda parisuhteeseen omia vahvuuksiaan.  

Rakkaus ei ole hävinnyt minnekään, mutta kumpikin on uudessa tilanteessa, vastuussa itsestään.  

Parisuhde tiiminä 

Parisuhteen voi nähdä myös tiiminä. Parisuhdetiimi ei kuitenkaan muotoudu itsestään. Se vaatii aikaa ja luottamusta. Kumpikin tiimin jäsen odottaa toisen tekevän parhaansa tiimin onnistumiseksi.  

Molempien tarpeet

Tiimin onnistumiseksi tarvitaan paljon herkkyyttä toisen tarpeille, mutta myös kykyä ilmaista omia tarpeitaan.  

Joustavuus ja vuorovaikutus

Tiimin edellytyksiä ovat joustavuus sekä vuorovaikutus, joka on enimmäkseen onnistunutta. Tästä syntyy vahva pohja, jota tiimi tarvitsee. 

Unelmat ja arki

Tiimi tarvitsee yhteisen päämäärän ja unelmia, joita kohden kurkottaa. Keskustelkaa unelmistanne usein. Suunnitelkaa, miettikää ja tehkää päätöksiä yhdessä. 

Parisuhde ja yhdessä eläminen tiiminä merkitsevät hyvin paljon arkisia rutiineja, jotka voivat sujua hyvin tai aiheuttaa paljon kitkaa. Hyvässä parisuhteessa osataan vahvistaa ja kannustaa toista sekä joskus katsoa hankaluuksia sormien välistä. Tärkeämpää on kiittää vahvuuksista. 

Mistä tunnistaa hyvän parisuhdetiimin?  

 • Tiimi on sitoutunut, ja tiimissä kumppanit osoittavat toisilleen arvostusta.  
 • Kumppanit nojautuvat toisiinsa.  
 • Tiimi ei pelkää erimielisyyksiä vaan selvittää ne.  
 • Tiimillä on yhteinen unelma.  
 • Tiimissä saa epäonnistua ja pyytää apua, kun ei osaa tai jaksa. 

Parisuhteen riidat

Riidoillakin on tärkeä paikkansa parisuhteessa – ne opettavat molempia kestämään omaa ja toisen turhautumista. Ne opettavat kuulemaan toisen tunteita sekä työskentelemään riidan yli sopuun saakka. Jatkuva hyökkääminen kuitenkin johtaa entistä repivämpiin riitoihin.

Tasapainoisessa suhteessa osapuolet ottavat vastuuta syyttämättä toista. Elleivät osapuolet koskaan pysty ottamaan vastuuta unohtamisista, virheistä tai loukkauksista, on hyvä etsiä ulkopuolista apua.

Toimivan parisuhteen merkit 

 • Riitelemme rakentavasti. 
 • Annamme ja pyydämme anteeksi. 
 • Varaamme aikaa hellyydelle. 
 • Kuulemme toistemme intiimit toiveet. 
 • Meillä lauletaan, leikitään ja tanssitaan. 
 • Meillä on hauskaa. 
 • Teemme yhdessä töitä kodin ja perheen eteen. 
 • Molemmilla on omat vastuut. 
 • Kummankin oma lepo ja virkistyminen saa tilaa. 
 • Arvostamme itseämme ja toisiamme. 
 • Arvostamme kummankin seksuaalisia tarpeita. 
 • Seksi liimaa meidät yhteen. 
 • Vuorottelemme, neuvottelemme ja teemme kompromisseja. 
 • Olemme yhtä tärkeitä. 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.